№ 12. Sentyabr-Oktyabr

Məhəmməd Füzulinin Misralarında Peyğəmbərimiz / Elşad Mahmudov

24.05.12 05:34 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 24.05.12 05:33

Dünya ədəbiyyatının ən böyük şairlərindən biri olan Məhəmməd Füzulinin şeirlərində sevgi, eşq, məhəbbət mövzuları xüsusi yer tutur. Füzuli poeziyası tədqiq edildiyi zaman çox aydın görünür ki, 

Ardını oxu...

 

Mövlana Heyrəti / Məmməd ASLAN

24.05.12 05:27 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 24.05.12 05:25

Qoca Şərq bəşər tarixi boyunca heyrətlər saça-saça irəliləyib. Dünyanın ən böyük möcüzələri onun ünvanına yazılıb.

Ardını oxu...

 
 

Könüllər Sultanı Mövlana

24.05.12 05:25 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 24.05.12 05:21

Gəl! Gəl! Nə olursan ol, yenə gəl!

Kafir, məcusi və ya bütpərəst olsan da, gəl!

Ardını oxu...

 
 

Ya Həzrəti – Mövlana / Məmməd Aslan

24.05.12 05:18 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 24.05.12 05:16

1991-ci ildə Mövlana dərgahına ilk dəfə qədəm qoyarkən, o böyük zata olan duyğularımı bu misralarla dilə gətirdim.

Ardını oxu...

 
 

Azərbaycanin Böyük Din Alimi, Ərəbşünas Akademik Vasim Məmmədəliyev ilə Reportaj

24.05.12 05:16 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 24.05.12 05:15

İrfan: Vasim müəllim, ilk növbədə Mövlana sizin gözünüzdə kimdir? Onun bir mütəfəkkir və təsəvvüf alimi olaraq yetişməsində hansı amillər rol oynayırdı?

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 4-dəan