Tənha Məzar / Bəxtiyar VAHABZADƏ

   Share

   1918-ci ildə erməni basqınına məruz qalmış Azərbaycana köməyə gələn türk ordusunun zabiti şücaətlə döyüsmüş, Şamaxı ətrafında erməni gülləsinə tuş gəlmişdir. O, öz, arzusu ilə yaralandığı yerdə də dəfn olunmuşdur. 

    

   Yolun kənarında tənha bir məzar 
   Üstündə nə adı, nə soyadı var. 
   Ey yolçu, masını əylə bu yerdə 
   Soruş kimdir yatan tənha qəbirdə? 

   O, bir türk zabiti, qəhrəman, mətin! 
   Doğma qardaşına yardıma gəldi. 
   Qırğına tutulan millətimizin 
   Haqlı savaşına yardıma gəldi. 

   Uzaqdan hay verib sənin səsinə, 
   Gəldi, qayıtmadı öz ölkəsinə. 
   Düşmən səflərini o, soldan sağa 
   Biçib dəstəsiylə cəbhəni yardı. 
   Torpağın yolunda düşüb torpağa 
   Sənin torpağını sənə qaytardı. 

   Özü qoruduğu, həm can verdiyi 
   Yolun kənarında dəfn edildi o. 
   Uğrunda canını qurban verdiyi 
   Torpağı özünə vətən bildi o. 

   Yolçu, masınını bu yerdə əylə 
   O məzar önündə sən təzim eylə. 
   Səcdə qıl, dua ver onun ruhuna 
   Ayaq basdığın yer borcludur ona. 

   • Hits: 1468 clicks

   Tecox component by www.teglo.info