İbrahim BAZ / İSTİQBAL KÖKLƏRDƏDİR

Yazan redaktor 13.06.13 05:11

İstiqbal həmişə bir doğum sancısında, keçmiş isə ölüm döşəyində yaşayar. Kök keçmişdir, tumurcuq isə gələcək. Hər tumurcuq öz qidasını kökdən alır. Onun sayəsində yaşayır, cücərir, gül olur, gözəl ətir saçır. Kökü öldürmək gələcəyi qaraltmaqdır. Bu, ilahi qanundur, yəni sünnətullahdır.

Ardını oxu...

 

Salih Zeki Meriç / TARİX İÇİNDƏ OLDUĞUMUZ ANDIR

Yazan redaktor 13.06.13 05:10

Tarixlə öyünmək

Tarix insan üçün qürurlanma vasitəsidirmi? Ya da insan hansı səviyyədə keçmişi ilə öyünə bilər? Tarixdə və tarix fenomenində insanı özünə cəlb edən və maraq oyandıran hədsiz sayda misal vardır. İnsanlar keçmişlərindəki pis xatirələrdən çox yaxşı və qürur verici hadisələri hafizələrində saxlayarlar, yeri və zamanı gəldikdə onu gündəmə gətirərlər. Bu, bəlkə də ilk anda insanın təbii haqqı kimi görülə bilər. Amma hədsiz dərəcədə tarixə vurğun olmaq bəzən insanı əsl məqsəddən uzaqlaşdırır.

Ardını oxu...

 
 

Saleh ŞİRİNOV / Həyatın Günəşi: SƏBİR

Yazan redaktor 13.06.13 05:03

Səbir etməyi öyrənməliyik.

- Kimdən?

- Səbir etməyi ən yaxşı biləndən.

- Səbir etməyi ən yaxşı bilən kimdir?

Ardını oxu...

 
 

Mübariz ƏLİOĞLU / ALLAH RİZASI

Yazan redaktor 13.06.13 05:01

Rəvayət edildiyinə görə Davud (ə.s) rizanın mahiyyətini açıqlayacaq suallarla Rəbbinə belə müraciət etmişdi:

- Ya Rəbbi! Sırf Sənin rizan üçün kədərli bir adamı sevindirməyin mükafatı nədir?

Uca Allah:

- Həmin şəxsə təqva libasını geydirməyimdir, -dedi.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 2 > 4-dəan