Xidmətdə 101 addım

  PDF faylını alÇapE-poçt

   Share

   Hər hansı nəfsani mənfəət əldə etmək düşüncəsindən uzaq, sırf Allah rizası üçün ifa edilən hər bir səmimi xidmət əslində Rəbbə vüslət arayış və istəyinin əməllərə əks etmiş ifadəsidir.

    

   ***

   Xidmət insanı dünyaya həris olmayıb, maddi mənfəətlərin yerinə ilahi rizanı hədəflədiyi təqdirdə həm Allah-Təalanın rizasını, həm də insanların sevgisini qazanar.

   ***

   Xidmətin məqbul olması sırf Allah rizası üçün həyata keçirilməsinə və xidmət edilənləri incitməməyə, əksinə, onların şərəfini ucaltmağa bağlıdır.

   ***

   Gözəl əxlaqla uzlaşmayan, kobud və sərt üslubla edilən xidmətdən xeyir gəlməz. Məhəbbətsiz və mərhəmətsiz xidmət ancaq qəlb qırmağa səbəb olar.

   ***

   Xidmət insanı hər bir varlığın imdadına çatmalı, hətta günahkara da mərhəmətlə yaxınlaşmalıdır. Onlara ilanların soyuq və zəhər saçan dili ilə deyil, rəhmət dili ilə xitab edərək qəlbləri fəth etməlidir.

   ***

   Xidmət edənlər minalanmış ərazidə gəzən insanlar kimi həssas davranmalı, hər hərəkətlərində ədəb və nəzakətə diqqət etməlidirlər.

   ***

   Edilən xidmətlərin Allah qatında məqbul olması onun ciddi ədəb və həssaslıqla ifa edilməsinə bağlıdır. Ona görə də xidmət əhli olan kəs Abdullah bin Münazil (r.a)-ın bu xəbərdarlığını heç vaxt unutmamalıdır: “Xidmətdə ədəb xidmətdən daha əzizdir (yəni ədəb xidmətin səviyyəsini yüksəldir)”. 

   • Hits: 1308 clicks

   Tecox component by www.teglo.info