№ 133 Dekabr

Nurlan MƏMMƏDZADƏ- ÖLÜMÜ GÖRDÜM

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.12.17 07:23

Allah Rəsulu (s.ə.s) bir gün əlinə aldığı çubuqla yerdə bir-birinə paralel xətlər çəkir. Sonra həmin xətləri ortadan bölən başqa bir xətt çəkir. Əshabının maraq dolu baxışları altında belə buyurur: “Bu xətlər insanın həyatdakı arzularıdır, hamısını ortadan kəsənsə onun əcəlidir”. Necə də doğru söylədin, ya Rəsulallah!..

Ardını oxu...

 

Rövşən QƏNİYEV- BAŞLANĞIC NÖQTƏSİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.12.17 07:20

Hər anın, eləcə də insan ömrünün də bir sonu var. Nə deyilsə, nə yazılsa heç bir fani sözü hər canlının dadacağı ölümü tam əhatə edə bilməz. Bəlkə ona görə ki, ölüm yaşanılaraq öyrənilən və ölənin özü ilə qəbrə aparacağı təcrübədir.

Ardını oxu...

 

Altay RƏHİMLİ- KAMİLLİK YOLUNDA təfəkküri-mövt

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.12.17 07:18

Haqq-Təala qullarını Darus-salama, yəni salamatçılıq və səadət yurdu olan cənnətə dəvət edir. Təbii ki, hər dəvətin bir qəbul şərti və hər nemətin bir qarşılığı vardır. Cənnətə ancaq tərtəmiz, saf, pak və lətif bir qəlb ilə girmək mümkündür. Könül saflığı cənnətə giriş vəsiqəsidir.

Ardını oxu...

 
 

Əziz SULTANOV- YOL(DAŞ)

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.12.17 07:16

Adamın biri uzaq bir mənzilə getməli olur. Yolda bir şəhərdə gecələyəcək, sonra yoluna davam edəcək. Bu şəhərə bələd deyildi, amma nə yaxşı ki, bir neçə dostunun hazırda həmin şəhərdə olduğunu xəbər almışdı. Onların qaldığı ünvanı öyrənir və yola çıxır.

Ardını oxu...

 

Fuad QULİYEV- Başlanğıc və bitişin kəsişdiyi nöqtə...

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 23.12.17 07:14

Həyata göz açdığımız, Allahın sonsuz nemətlərini var gücümüzlə tükətdiyimiz dünya həyatının, əlbəttə, sonu vardır. Bir çox halda, təəssüf ki, dünyaya gəliş məqsədi ya həqiqətən unudulur və ya unudulmuş kimi göstərilməyə çalışılır.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan