Qeydiyyatdan Keç

 

Abunə ol..

Flash Görüntüsü

 

119-cu Sayı

 

Home


Redaktordan

     Əziz Oxucular

  Ümumilikdə dünya statistikasına nəzər saldıqda yaşadığımız zəmanədə insanlığı təhdid edən bir çox fəlakətlərin hər il artdığını müşahidə edirik. Elmi və texnoloji cəhətdən inkişaf edən dünyamızda mənəvi boşluqların artaraq bir sıra əxlaqi aşınmalara gətirib çıxardığı bir gerçəkdir. Əxlaqi dəyərlərin arxa plana atılması fərdləri və cəmiyyətləri içindən çıxılmaz dalanlara sürükləyir. Bu gün bəşəriyyət içki, qumar, insan qaçaqçılığı, internet aludəçiliyi və s. kimi bəlalarla üz-üzədir. İctimai asayişi zədələyən ən böyük problemlərimizdən biri də ailə müəssisələrinin dağılması, evliliklərin boşanma ilə sonlanmasıdır. Son illərdə boşanma hallarının artımı, belə bir fəlakətin insanların gözündə adi hal alması heç də ürəkaçan deyil. Jurnalımızın bu sayını insanlıq adına ailələrin dağılmasına dur demək üçün boşanma mövzusuna həsr etdik.

Əziz Oxucu!

Bu sayımızda sadəcə boşanmadan deyil, sağlam ailə qurmağın yollarından və ər-arvad arasındakı münasibətlərdən də söz açdıq. Boşanmaya gətirib çıxaran amillərin nələr olduğunu işləyərək sizinlə paylaşmağa çalışdıq. Məsələn, “Hər kəs öz kitabına baxsın”, “Ər-arvadın vəzifələri” ailə üzvlərinin, əsasən də ər-arvadın diqqət etməli olduğu xüsuslardan bəhs edir. “Niyə boşanırıq” yazısında müəllif boşanmaya aparan səbəblərin əslində çox vaxt bir o qədər də şişirdilməyəcək məsələlər olduğunu vurğulayır. Xoşbəxt ailə üçün kişilərə və qadınlara ipucu verməyə çalışdıq. Boşanmamaq üçün alacağımız tədbirləri eyniadlı məqalədə oxuyacaqsınız. Hər sahədə orta yolu mühafizə edən dinimizin bəzən məcburiyyət qarşısında qalaraq insanların boşana biləcəklərini, lakin bu halal davranışın Allahın ən sevmədiyi əməl olduğunu “Bəyənilməyən halal” başlıqlı məqalədə oxuyacaqsınız. Dünyada və Azərbaycanda boşanmaların hansı səviyyədə olduğunu isə araşdırma səhifəmizdə oxuyacaqsınız. Möhtərəm könül insanı Osman Nuri Topbaşın qələmindən “Könül Dünyamıza Edilən Hücumlar” yazısını oxuyaraq son zamanlar din pərdəsi altında gizlənərək bəzi güclərin maşalığını edənlərin dilimizdə işlənən bir sıra kəlmələri, dini terminləri necə gözdən saldığını, əslində isə bu kimi məfhumların İslamda və mədəniyyətimizdə müstəsna yerinin olduğunu bir daha xatırlayacaqsınız.

İrfana və mərifətullaha gedən yolunuz açıq olsun!

 

13.01.17 06:35 ərzində olan dəyişikliklər | Yazan Administrator 21.06.12 09:44