Home


Redaktordan

     Əziz Oxucular

  Ayların sultanı olan Ramazani-Şərif ərəfəsində xoş gördük hər birinizi. Bu ay ömrümüzün baharı, insan üçün yeni bir fürsət, günahlardan uzaqlaşıb rəhmət təcəllilərinə məzhər olmaq üçün müstəsna bir zaman kəsiyidir. Gəlin, cismimizi, dilimizi, qəlbimizi hər gün işləyə-işləyə alışdığımız xətalardan qoruyaq. Tövbə-istiğfar sayəsində ömür dəftərimizdəki günahları silməyə müvəffəq olmaq üçün nəbəvi təlimatlara uyaraq bu Ramazanı digərlərindən fərqli hala gətirməyin yollarını axtaraq. Jurnalımızın bu sayını mübarək Ramazan ayına həsr etdik. Yazarlarımız sizin üçün qəlblərindən keçən ən gözəl sözlərlə bəzədilər hər bir məqaləni. Görək bu nömrəmizdə nə gözləyir bizi?

“Günahlardan hicrət” Ramazanın bağışlanma mövsümü olduğuna diqqət çəkir. “Ümmətin ayı Ramazan”ı oxuyarkən bu ayın məhz axırzaman nəbisinin ümmətinə ilahi bəxşiş olduğu ilə tanış olacaqsınız. “Peyğəmbər süfrəsi” müsəlmanın iftardakı ölçüsünü göstərir. Quran ayı olan Ramazanda Qurani-Kərimlə ünsiyyətimizi və övladlarımıza ilahi kitabı öyrətmə səylərimizi  bir daha gözdən keçirmək üçün “Mənə Quran oxu” və “Quranı sevdirərək öyrətmək” başlıqlı məqalələri gözdən keçirin.

Jurnalımızın bu sayında qardaş Türkiyədən qonağımız olan Prof. Dr. İrfan Gündüzlə İslamda vəqf anlayışı, xeyriyyəçilik haqda müsahibəmizi siz dəyərli oxuculara təqdim edirik. “Var-dövlətin infaqı” bizə sahib olduqlarımızın Allahdan əmanət olduğunu və Onun yolunda xərcləməyin fəzilətini bir daha xatırladır. Ölkəmizdə böyük xeyriyyə işləri görən Gəncliyə Yardım Fondunun könüldaşı, 10 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, eyni zamanda jurnalımızın yazarlarından, dəyərli insan İbrahim Eroldan ayrılıq ərəfəsində ürək sözlərini aldıq. Onu da sizin dəyərləndirmənizə buraxırıq.

Ramazan ayının bütün Azərbaycan xalqına və dünya müsəlmanlarına bərəkətli olması duası ilə... 

23.06.16 10:27 ərzində olan dəyişikliklər | Yazan Administrator 21.06.12 09:44