125-ci Sayı

 

Qeydiyyatdan Keç

 

Abunə ol..

Flash Görüntüsü

 

Home


Redaktordan

Əziz oxucu!

Bilindiyi kimi aprel ayı Hz. Peyğəmbərin Mübarək Doğum Həftəsinin miladi təqvimlə qeyd edildiyi bir aydır. Allahın insanlığa elçi olaraq göndərdiyi Rəsulullah bu ayda yad edilir, Ondan xatirələrlə Rəbbimizin rəhmət və bərəkətinə nail olmaq ümid edilir. Biz də jurnalımızın bu sayını Hz Peyğəmbərin Mübarək Doğum Həftəsi münasibəti ilə Onun yaşadığı Mədineyi-Münəvvərəyə həsr etdik. Axı Peyğəmbər dedikdə gözümüz önündə canlanan ilklərdən biri də Mədinə olur. Səadət əsrinin yaşandığı, İslamın ən gözəl şəkildə həyata tətbiq edildiyi o nurlu şəhər... Gəlin görək bu sayımızda sizi nələr gözləyir:

“Eşqin şəhəri” yazısı dünyadakı ən ülvi məhəbbətin dərin izlərini daşıyan Mədinə xatirələri ilə doludur. “Bir şəhərin taleyi”ndə bu mübarək bölgənin qısa tarixi ilə tanış olacaqsınız. “Bir günəşim, bir atam, bir də başmaqlarım” başlıqlı həzin inşa təxminən on il əvvəl Türkiyə məktəblərinin birində oxuyan şagird tərəfindən peyğəmbər hicranı ilə qələmə alınmış dır. Leyla İpekçinin “Şehrim Aşk” romanından Peyğəmbər həsrətini tərənnüm edən “Səhra” adlı bir bölümü sizin üçün iqtibas etdik. Əminik ki, oxuduqdan sonra romanı əldə etməyə çalışacaqsınız. “İlk məscid və ilk məktəb”, “Hücreyi-Səadət” gözünüzün önünə əsri-səadət dövründəki mütəvazi nəbəvi həyatı və İslamın ilk məbəd və məktəbini gətirəcək. “Mədinə və mədəniləşmə” məqaləsində Peyğəmbər şəhərinin İslam mədəniyyətinə və insanlığa töhfələrini oxuyacaqsınız. Həbibullah sevgisinin şairanə təzahürləri ilə Həsrət tərənnümləri səhifəsində tanış olacaq, ədəbiyyatımızda özünəxas yeri olan “Qəsideyi-Bürdə”nin tarixçəsini oxuyacaqsınız. Tarixin müxtəlif səhifələrində Rəsulullahın bəldəsinə gedən “Sürrə yolu” haqda məlumat alacaq və Mədinə müdafisi “Çöl Aslanı Fəxrəddin paşa”nın əziz xatirəsini yad edəcəksiniz. Möhtərəm könül insanı Osman Nuri Topbaşın qələmindən oxuyacağınız Haqq dostlarından hikmətlər silsiləsi bu sayımızda Mövlana həzrətləri ilə davam edir. Bir-birindən gözəl məqalələr, rəngarəng səhifələr sizi gözləyir. Oxucunu “Mübarək Doğum Həftəsi”nə həsr edərək sevgi ilə ərsəyə gətirdiyimiz jurnalımızın aprel sayı ilə baş-başa qoyuruq.

19.04.17 08:55 ərzində olan dəyişikliklər | Yazan Administrator 21.06.12 09:44