Həyat Onunla Gözəldir / Nurlan Məmmədzadə

18.06.12 06:36 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 18.06.12 06:34

Allah tərəfindən haqq dinlə göndərilən bütün peyğəmbərlər öz qövmlərini Allahdan başqa ilah olmadığını qəbul etməyə çağırmış və bu düstur ətrafında birləşməyə dəvət etmişdir.

Ardını oxu...

 

İnanç Ekseninde Tevhid Ve Şirk / Murad Sadiqov

18.06.12 06:30 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 18.06.12 06:28

Şirk: ərəbcəsi “əş-şərikə” və ya “əş-şirkə” olan bu söz şəriklik, ortaqlıq mənasında işlənir. İstilahda isə Allah-Təalaya inanmaqla birlikdə qüdrət və qüvvətdə Ona bərabər olan başqa ilahlar tanımaqdır.

Ardını oxu...

 
 

Bütün Dinlərin Əsas Prinsipi / Elşən RZAYEV

18.06.12 06:28 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 18.06.12 06:26

Allah hər ümmətə şübhəsiz bir peyğəmbər göndərmişdir. Bütün bu peyğəmblərin təkcə bir göndəriliş məqsədi vardı: İnsanları yalnız Allaha ibadət etməyə dəvət etmək və Ona ortaq qoşmaqdan çəkindirmək…

Ardını oxu...

 
 

İmani Tövhidləşdirmək / Rüfət Şirinov

18.06.12 06:26 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 18.06.12 06:25

Ən mükəmməl din olan İslama görə iman hər işin əsli və qəbul şərtidir. İmansız edilən heç bir əməl Allah dərgahında qəbul görülməmişdir. Yəni İslama görə sevmək də,

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan