№ 3. Okyabr-Noyabr-Dekabr

Təhsil Sistemimizdə Din Tədrisi / Dr. Şahin Əhmədoğlu

21.05.12 06:52 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 21.05.12 06:26

Аzərbаycаn təhsil sistemində həll olunmamış əhəmiyyətli məsələlərdən biri də dinin tədrisidir. Müstəqillik qazandıqdan sonra təhsil sahəsində bu mövzu ilə əlaqədar nəzərə çаrpаcаq hər hаnsı bir iş görülməmişdir.

Ardını oxu...

 

Azərbaycan Mətbuatında Dinin Rolu / Qürbət Gümüşоv

21.05.12 06:26 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 21.05.12 06:20

İnfоrmаsiyаyа dоğru yönələn bu günкi dünyаmızdа кütləvi infоrmаsiyа vаsitələrindən istifаdə еtmədən ictimаiyyətlə əlаqə yаrаtmаq mümкün dеyil. 

Ardını oxu...

 
 

Universitet Tələbələrində Dini Təhsil Ehtiyacı / Şirməhəmməd Dualı

21.05.12 06:19 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 21.05.12 06:12

Din və dünyəvi münasibət, bu gün cəmiyyətlərin qarşılaşdıqları və insаn birliкlərində ən çox problemlərin yaşandığı bir məsələdir. Allahın insanlara verdiyi nemətlər və bunun əvəzində insanlardan

Ardını oxu...

 
 

Azərbaycanda Dini Təhsil / Elsevər SƏMƏDOV

21.05.12 06:12 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 21.05.12 06:10

Bu gün Azərbaycanda ictimai həyatın bütün sahələrində o cümlədən dini sahədə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Amma bütün sahələrdə olan problemler bu sahədə də vardır. 

Ardını oxu...

 
 

Tarixdə Din Faktoru və Onun Cəmiyyətə Təsiri / Nurlan MƏMMƏDZADƏ

21.05.12 06:10 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 21.05.12 06:07

Hər bir insan maddi dəyərlərlə yanaşı mənəvi dəyərlər və onlara sahib çıxma vəsfi ilə şəxsiyyət olur. Milli şüur, namus, vicdan, din duyğusu və bu kimi bir çox keyfiyyətlər vardır ki, bunlar hər bir insanın öz həyatını formalaşdırmasında mühüm yer tutur.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 4-dəan