№ 154 Sentyabr

Nurlan MƏMMƏDZADƏ - NİYYƏT HANSI MƏNZİLƏDİR?

Allahın birliyini və Onun Elçisini qəbul edən hər bir kəsin Rəbbimizin din adına Hz. Peyğəmbər vasitəsilə bəşəriyyətə göndərdiyi hər şeyi səmimiyyətlə qəbul etməsi şərtdir. 

Ardını oxu...

 

Əziz SULTANOV - HƏRƏNİN ÖZ QİYAMƏTİ

Bu ilin Qurban bayramını da arxada qoyduq. Qurban kəsdirənlərin tökülən ilk qan damlası ilə günahlarının təmizləndiyini ümid etməklə bərabər, bir çox kasıb və imkansız ailələr, qida təminatında çətinlik çəkən tələbə evləri, sığınacaqlar və s. də bu ətlərdən istifadə etdikcə onu göndərənlərə dualar edəcək, Allahdan belə xeyirxah insanların mal-dövlətini artırmasını təmənna edəcəklər. Bir də bu qurbanların heç bitməyən sərmayəsi var, əlbəttə, əldə edə bilənlərə!..

Ardını oxu...

 
 

Aqil ƏLİYEV - HESAB GÜNÜ YAXINLAŞIR

Qurani-Kərimdə fərqli ifadələrlə işarə olunmasına baxmayaraq, hamısı bir mənaya gələn Hesab Günü, Qiyamət qopduqdan və diriliş gerçəkləşdikdən sonra insanların Məhşər deyilən yerdə toplanmasına, dünyada ikən etmiş olduqları yaxşı və ya pis əməllərin əvəzini alacaqları günə deyilməkdədir. 

Ardını oxu...

 
 

Ramiz MƏMMƏDOV - “VƏDƏSİ ÇATAN” GƏLƏNDƏ...

Vaqiə surəsinin birinci ayəsi belə başlayır. Burada ifadə olunan “vədəsi çatan” şeyin nə olduğu məchul şəkildə bildirilir. Görəsən, söhbət sel, külək və ya hansısa təbii bir fəlakətdən gedir? Yoxsa muharibədən? Ya da ki hansısa bir şad xəbərdən gedir? Beləliklə, dinləyici “vədəsi çatan”ın nə olduğunu düşünməyə başlayır.

Ardını oxu...

 
 

Dr. Rüfət ŞİRİNOV - DÜNYADA AXİRƏTİNİ QURTAR!

Allaha inamın isbat və təzahürlərindən biri də, gələcəyindən şəkk-şübhənin olmadığı axirət gününə və qiyamətin qopmasına səmimi qəlbdən inanmaqdır. Qiyamət və axirət günü ilə əlaqəli el arasındakı “gedib-qayıdan varmı?” “görən varmı?” kimi müxtəlif yersiz və istinadsız dəyərləndirmə və fikirlər iman kamilliyinə kölgə düşürən və insanı imansızlaşdıran təhlükəli ifadələrdir. 

Ardını oxu...

 
 

Müşfiq XƏLİLOV - QİYAMƏTİN ƏLAMƏTLƏRİ

 Uca Allahın son elçisi axırzaman Nəbisi Peyğəmbərimiz Muhamməd (s.ə.s) dünyanın ömrünü bir günə bənzətmiş və özünün də bu günün ikindi vaxtında dünyaya gəlib Peyğəmbərlik vəzifəsinə başladığını xəbər vermişdir. Bu xəbərə görə, dünyanın ömrünün dörddə üçü getmiş və geriyə ancaq  dörddə biri qalmışdır. Bütün bunlarla yanaşı, qiyamət qopmamışdan qabaq onun bəzi əlamətləri vardır.

Ardını oxu...

 
 

Eldar KƏRİMOV - SƏN və SON

“Sən son ola bilməzsən, son səninlə başlar həyatına yenidən. Ən yaxşısı olmaqdı sənin qayən. Olmadan öldünsə başqaları doldurar sənin doldura bilmədiyin boşluqları. Ən yaxşısını edənlər gələnə qədər bu dünyadan gəlib gedər insanlar... Sən ya gəlib gedənlərdən olarsan, ya da ki, son nöqtəni qoyub gedənlərdən...”

Ardını oxu...

 
 

MUAMMER YAVUZ: “PASPORTUMUZDAKI AY-ULDUZU GÖRƏNDƏ ÖPÜB GÖZLƏRİNİN ÜSTÜNƏ QOYDULAR”.

Muammer Yavuz kimdir?

1950-ci ildə Konyada anadan olan Muammer Yavuz elektrik mühəndisidir. Türkiyədə 45 il bu sahədə fəaliyyət göstərib. Təqaüdə çıxdıqdan sonra bir çox xeyriyyə fəaliyyətlərində könüllü iştirak edib. Qafqaz və Türk dünyasına vurğun olan Muammer Yavuz dəfələrlə Azərbaycanda, o cümlədən türkdilli dövlətlərdə olub.

Ardını oxu...

 
 

Saleh ŞİRİNOV - İSLAMDA TƏMİZLİK

Ən son və ən mükəmməl din olan İslam sözün tam mənasıyla təmizlik dinidir. Uca Rəbbimiz və əziz Peyğəmbərimiz (s.ə.s) maddi və mənəvi hər cür təmizliyə çox əhəmiyyət vermişdir. Quranın "oxu" əmrindən sonra ikinci sırada enən ayə təmizliklə əlaqəlidir.

Ardını oxu...

 
 

Mübariz ƏLİOĞLU - ƏSRİ-SƏADƏT MÖCÜZƏSİ

Uca Allah (c.c) Quranda belə buyurur: “O kəslər ki, Allaha verdikləri vədi ( üzlərini, iradələrini, nəfslərini, ruhlarını Allaha təslim etməklə) yerinə yetirər və əhdi pozmazlar və onlar Allahın (ölümdən əvvəl) Allaha yetişdirməsini əmr etdiyi şeyi (ruhlarını) Ona yetişdirərək Rəblərinə qarşı xüşu duyarlar və (qiyamət gününün) dəhşətli hesabından qorxarlar”. (ər-Rad, 20-21)

Ardını oxu...

 
 

Dr. Ələddin SULTANOV - BİR AYƏ

Həqiqətən, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq!”(Qaf, 50/16)

Ardını oxu...

 
 

Səfa MURADOV – BİR HƏDİS

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ:  يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا

            Həzrət Əlidən rəvayət olunduğuna görə Rəsulullah (s.ə.s) ona belə demişdir (nəsihət etmişdir): "Ey Əli! Üç şeyi gecikdirmə. Vaxtı girən namazı qılmağı, hazır olan cənazəni dəfn etməyi və uyğun birini tapdığın zaman subay qadını evləndirməyi". (Tirmizi, Cənaiz, 73).

Ardını oxu...

 
 

Osman Nuri TOPBAŞ - HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR

Abdulqadir Gilani həzrətləri buyurur:

“Ey oğul! Qafillərlə yoldaşlıq etməyin səni saleh insanlar haqda sui-zənnə sürükləyər. Qəflətə dalanlarla birlikdə olduqca əməlisaleh və xeyirli kəslər səni də pis əxlaqlı biri kimi görərlər. Həmçinin sən də yoldaşlıq etdiyin qafillərin təsiri ilə əməlisaleh və xeyirli insanlar haqqında pis düşüncələrə qapıla bilərsən. Ona görə də şərli insanlarla oturub-durma!”

Ardını oxu...

 
 

Şahalı CƏLİLOV - BEŞİKDƏN QƏBRƏ KİMİ ELM

Bilənlə bilməyəni eyni qəbul etməyən və Allah tərəfindən ilk əmri “oxu” olan yeganə və haqq din İslamdır. Eyni zamanda bu din elmi imanın dirəyi adlandıran və elm öyrənməyi nafilə ibadətlərdən, din uğrunda cihad edməkdən daha üstün və fəzilətli qılan bir din olaraq tamamlanmışdır.

Ardını oxu...

 
 

Adem ŞAHİN - DƏRS GÖTÜRMÜŞ PİŞİKLƏR

İstanbuldakı Çilehane məscidinin qapıları ardına kimi açıqdır. Əslində, əllər də hər daim beləcə duaya açıq olmalıdır. Bəzən harada dua etməyin necə dua etməyin qədər əhəmiyyət qazanır. Həccə gedənlərdən niyə dua istəyirlər? Eyni dua sözləri yaşadığımız şəhərdə də söylənə bilər. Əl və barmaqlar heç oynadılmadan üzü göyə çevrilərsə, dua edirmiş kimi açılmış olar. Bu, hər insanda belədir.

Ardını oxu...

 
 

Rəşad MANAFOV - İNSANIN ŞƏXSİYYƏTİNƏ TƏSİR EDƏN AMİLLƏR MİZAC

İnsan doğularkən fitrət üzrə, yəni saf təbiətinin daha çox dominant olduğu mühitdə doğulur. Fitrət insanın saflığının, təmizliyinin, paklığının bir ifadəsidir. Dünyaya gələn insan bu paklıq və saflıq ilə doğulmaqla yanaşı, potensial olaraq insana mənfi və müsbət bütün xislətlərə meyil etmə gücü bəxş edilmişdir. Bundan başqa, nəsildən-nəslə keçən bəzi kodlar (xasiyyətlər, xəstəliklər...) da bir potensial kimi onun bünövrəsində mövcuddur. Bütün bunların bir insanda toplanması halını mizac olaraq açıqlaya bilərik.

Ardını oxu...

 
 

Şükür ƏNDƏLİFOV - DİNİ NÖQTEYİ-NƏZƏRDƏN ŞƏHİDLİK

Bütün dinlərdə olduğu kimi, İslam dinində də özünəməxsus dəyərlər vardır. Hər bir dinin özünə xas dəyərləri eyni zamanda o dinin  varlığının göstəricisidir. Dini ayinləri yerinə yetirmək, onları qorumaq və yaşatmaq üçün “vətən”ə ehtiyac hiss edirik. Bunun üçün də vətən məqsəd deyil, vasitədir. Yəni vətən namusun qorunması, dinin yaşanması, insanların özlərini müdafiə etməsi üçün əvəzedilməz bir tələbdir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) də: “Hər kim özünü, dinini, namusunu və malını mühafizə edərkən öldürülərsə, şəhiddir”,(Tirmizi, Diyət 22) - buyuraraq vətən müdafiəsinin və mühafizəsinin əhəmiyyətinə diqqət çəkmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Malik İBRAHİMOV - QAYALARIN ALTINDA QALAN MƏDƏNİYYƏT

Dünya bir çox mədəniyyətə ev sahibliyi etmişdir. Bunlardan elələri var ki, indi belə öz izlərini saxlamaqdadır. Lakin elələri də var ki, tamamilə silinib yox olub. Silinənlərlə bir işimiz yoxdur. Danışmaq istədiyim öz izlərini və mənəviyyatını miras qoyan mədəniyyətlərdir. Təbii olaraq tarix boyu bir çox xalq mədəniyyətlər qurmuş, tarixin səhifələrində özünəməxsus yerini tutmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Kamran MƏMMƏDOV - DƏCCAL

Əbu Ubeydə bin Cərrah (r.a) belə dedi: Mən Nəbiyyi-Əkrəmi (s.ə.s) belə buyurarkən eşitdim:

“Nuhdan (ə.s) sonra gələn bütün peyğəmbərlər qövmlərinə Dəccaldan söz etmiş və onun təhlükəsinə qarşı xəbərdar etmişlər. Mən də sizi Dəccalın gələcəyini söyləyərək xəbərdar edirəm.”

Ardını oxu...

 
 

Nicat QƏRİBOV - BİR AVTOBUS BİLETİ

Bir müəllim kiçik bir ürək sahibinin müsəlmanların dərdlərinə necə şərik olduğunu belə nəql edir:

“Bosniya savaşının ən ağır günləri idi. Sinifdəki şagirdlərimə orada yaşanan vəhşilikləri danışdım. Şagirdlərdən biri dedi:

Ardını oxu...

 
 

Anar QURBANOV – SUAL-CAVAB

Sual: Balın zəkatı varmı, varsa, necə verilməlidir?

Ardını oxu...

 
 

HAMININ SAYQI DUYDUĞU İNSAN / Alpay ƏHMƏDOV

Xəstəxana o yerdir ki, orda insan öz faniliyini hiss edir. Lap ağır xəstə adamda bu hiss daha güclü olur, bu məkanda insan daha çox Allaha bağlı olur, bir də, həkimlərdən asılı olduğunu başa düşür.

Ardını oxu...