Bəşəriyyətin Ümumi Dərdi: Keyfiyyətli Insan Əskiyi / Elşən RZAYEV

22.05.12 09:45 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 22.05.12 09:42

     Millətlər yeni nəsillərlə öz varlıqlarını davam etdirirlər. Gələcəyini təmanat altına almaq istəyən hər millət sağa-sola xərclədiyi sərvət qədər, bir sıra imkanları da sabahın böyük insanları olacaq övladlarının inkişafına sərf etməlidirlər. 

Ardını oxu...

 

Markamızın dəyəri / Eldar Kərimov

21.01.14 06:52 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 06:21

     Geyindiyimiz paltarlardan, işlətdiyimiz telefonlara, istifadə etdiyimiz qol saatlarından idarə etdiyimiz maşınlara qədər hər şeyin markasına xüsusi diqqət yetiririk. Xarici və bahalı markalar demək olar ki, həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Ona görə yox  ki, hamımızın imkanı buna çatır. 

Ardını oxu...

 
 

Millət Vəkili, Fəlsəfə Üzrə Fəlsəfə Doktoru Fazil Mustafa ilə Reportaj

18.05.12 11:55 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 06:16

Millət vəkili, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru  FAZİL MUSTAFA: “Ən böyük milli-mənəvi dəyərimiz İslamdır”

İrfan jurnalı: Fazil müəllim, artıq oxucular sizin bir çox neçə kitabınızla tanışdır. Bu yaxınlarda işıq üzü görən “Azərbaycan türklərinin dini-fəlsəfi dünya görüşü: fəlsəfi aspekt” adlı kitabınız hansı zərurətdən doğru?

Ardını oxu...

 
 

Bir yanlışı düzəldək / Məmməd Afiq

18.05.12 11:56 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 06:13

Zənci, yoxsa qaradərili?

“Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun qüdrət əlamətlərindəndir.” (Rum surəsi, 22-ci ayə)

Ardını oxu...

 
 

Namazı Vüslətə Çevirmək / Salih Zeki Meriç

18.05.12 12:00 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 06:10

   Böyük vüslət hazırlığına əllərimi yuyaraq başlayıram. Əllərimi suyun altına tutduğum zaman damarlarıma işləyən bir həyəcan bürüyür hər tərəfimi. Suyun bərraqlığı qəlbimə fərəh hissi verir. 

Ardını oxu...

 
 

Qul Haqqı / Saleh ŞİRİN

18.05.12 11:58 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 06:07

   Yer üzündəki varlıqların ən mükəmməli insandır. Çünki o, ən gözəl şəkildə yaradılmış, ağıl nemətilə zinətləndirilmişdir. İnsan üçün başqa insanlarla tanış olmaq, yardımlaşmaq, onlarla birlikdə yaşamaq ən təbii ehtiyacdır.

Ardını oxu...

 
 

Əmanət və Qiyamət / Dr.Mehman İsmayılov

18.05.12 11:58 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 06:02

    Quranı və ya Hz. Peyğəmbərin hədislərini oxumaq, əzbərləmək çox gözəl və lazımlıdır. Lakin onları oxuyarkən anlamaq, düşünmək və ən azından onları başa düşməyə çalışmaq daha da lazımlıdır.

Ardını oxu...

 
 

Ağsaqqal Nəsihəti / Səməd Baba

18.05.12 11:58 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:58

El ağsaqqalı SƏMƏD BABA:

Qoy gənclərimiz dinə, vətənə, millətə və bayrağına sadiq olsunlar!

Ardını oxu...

 
 

Müdriklərdən Öyüdlər / Akif Hüseyinli

18.05.12 12:00 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:55

* Xəstələrə baş çək, çünki bu adət insanların ən xeyirlisi olan Peygəmbərimiz (s.ə.s)-in  sünnəsidir.

* Xəstə yetimi sevindirən qapısı bağlanmış olan cənnəti açıq olaraq görər.

Ardını oxu...

 
 

Dahi İslam Mütəfəkkiri İbn Xəldun / İbrahim Erol

18.05.12 11:59 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:46

    İslam düşüncə tarixində təhsil və pedaqoqika deyildikdə ağla gələn ilk adlardan biri də  şübhəsiz ki, İbn Xaldundur. Əsl adı Məhəmməd b. Əbdürrəhman olan İbn Xaldun 1332-ci ildə Tunisdə doğulmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

İman Həssasiyyəti / Osman Nuri TOPBAŞ

18.05.12 11:59 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:42

     Möminlərin İslamı idrak edib həyatlarına tətbiq etmək xüsusunda həssaslıqları eynilə imanları kimi dərəcə-dərəcədir. Avamdan xavassa doğru fərqlilik ərz edər. Kimisi zərgər tərəzisi qədər həssas, kimisi də odunçu qapanı qədər hissis və qabadır. 

Ardını oxu...

 
 

Qorxu ilə Ümid Arasında / Mübariz Əlioğlu

18.05.12 11:59 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:36

   Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“Biz (Zəkəriyyanın) duasını qəbul buyurduq. Ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini (doğmağa) qabil bir hala gətirdik.

Ardını oxu...

 
 

Bəqərə Surəsinin Fəziləti / Aqil Əliyev

18.05.12 12:00 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:34

     Şübhəsiz ki, Uca Rəbbimizin bizlərə göndərmiş olduğu Qurani-Kərimin hər bir ayəsinin bir çox sirri, fəziləti və hikməti vardır. Doğrudur? Qurani-Kərimin hər ayəsi ona inanmamız və bizdən istətnilən şəkildə tətbiq etməyimiz üçün nazil edilmişdir.

Ardını oxu...

 
 

T.C Diyanet Vəqfinin Mütəvəlli Heyət / Sədri Mazhar Bilginlə Reportaj

18.05.12 12:01 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:25

İrfan jurnalı: Əfəndim, ilk növbədə Azərbaycan haqda təəssüratlarınızı öyrənmək istəyərdik.

Mazhar Bilgin: Mən Azərbaycanı, Bakını çox da inkişaf etməmiş, səliqəsiz bir yer olaraq təxmin edirdim. Ancaq Bakıya ilk ayaq basdığım zaman təxminimdə yanıldığımı gördüm.

Ardını oxu...

 
 

Qorxusuz Qələm / Hasan Enes Ünlü

18.05.12 12:01 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:18

    Varlığımızı davam etdirdiyimiz həyatda istər canlı olsun, istərsə cansız hər kəsin bir vəzifəsi var. Mənim vəzifəm təhsilimi tamamlayıb vətənimə qayıtmaq, müəllimlərimin vəzifəsi hər dəfə dərsə girəndə bizə öyrənməli olduqlarımızı çatdırmaq, birlikdə xidmət etdiyimiz qardaşlarımın vəzifəsi də insanlara yardım əli uzatmaqdır. 

Ardını oxu...

 
 

Mədəniyyətimizdə Təmizlik / Adem Şahin

18.05.12 12:07 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 05:01

    Jurnalımızın keçənaykı sayında Antik Roma mədəniyyətinə aid Efes xarabalıqlarına və oradakı ayaqyollarına xəyali səyahət etmişdik. İndi də bizdən qat-qat mədəni olan (?) avropalıların küçələrini gəzək.

Ardını oxu...

 
 

Həsədin Zərərləri / Pərvanə Əfəndiyeva

18.05.12 12:05 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 18.05.12 04:56

     İnsana naqislik gətirən, onu dəyərsizləşdirən və alçaldan xüsusiyyətlərdən biri də həsəddir. Bu xislət o qədər mənfi səciyyələndirilir ki, hətta bu “xəstəliyə” tutulan şəxs belə onu pisləyir. Bəzən insan bu hissi qəlbinin dərinliklərində gizlədərək onun aşkara çıxmasına yol vermir. 

Ardını oxu...

 
 

Sual-Cavab / Anar Qurbanov

18.05.12 12:05 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 17.05.12 07:04

1. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı “beh” vermək, ya da almaq caizdirmi?

Cavab: Hər hansı daşınmaz əmlakın alqı-satqısı zamanı “beh” adı ilə müştəri tərəfindən əvvəlcədən, yəni müqavilə bağlanan zaman ödənilən müəyyən məbləğin, daha sonra müştərinin həmin müqavilədən birtərəfli şəkildə imtina etməsi nəticəsində, verdiyi “beh”in satıcıya qalması məsələsi tarix boyunca müzakirə obyekti olmuşdur. Qurani-Kərimdə bu mövzu ilə bağlı hər hansı məlumat olmamaqla yanaşı, Sünnədə həm caiz olduğuna, 

Ardını oxu...

 
 

Hörmət Yoxsa...? / Samir Həmzəyev

18.05.12 12:06 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 17.05.12 05:52

     Modernləşmə adı altında gündən-günə maddiləşən dünyamızda  bir cox mənəvi dəyərlərin təhrifi danılmaz həqiqətdir. Bu dəyərlərin təhrifi  məsələsiylə hamımız bir nəfər kimi razılaşırıq amma bu  dəyərlərin təhrif olunmasında nə qədər  payımız var bunu çox vaxt tərəzinin gözünə qoyaraq  ölçməkdə,

Ardını oxu...

 
 

Hikmət Lövhələri / Kamran Məmmədov

18.05.12 12:06 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 17.05.12 05:39

Əjdaha

     Bir gün ilantutan dağlara ova çıxmışdı. Şikarını yenicə axtarmağa başlamışdı ki, bərk qar yağdı. Kor-peşman qayıdanda yamacda bir əjdaha ölüsü gördü. Bundan sevincək oldu, çünki indi quşbeyin adamları əvvəlkindən də artıq heyrətləndirəcəkdi. Əjdahanı qarın içiylə sürüyə-sürüyə Bağdada gətirdi. Heyvanın cəmdəyi lap saray sütununa oxşayırdı...

Ardını oxu...

 
 

Həyat Dəftərindən / Ülvi Məmmədov

18.05.12 12:07 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 17.05.12 05:28

Gözəl Yemək

      Aşpazlığı ilə ad çıxarmış bir qadın axşam yeməyinə gələcək oğlu və yeni gəlini üçün mətbəxdə yemək bişirirdi. Həmin axşam uzun illərin ailə dostu da yeməyə dəvət olunmuşdu.

    Gözlənən qonaqlar gəlib süfrə ətrafında əyləşdikdə çox qəribə bir hadisə ilə qarşılaşdılar. Yaşlı qadının o gecə bişirdiyi yeməklər adamın iştahını küsdürəcək qədər bərbad idi. Şirniyyatlar unlu, kartoflar yanmış, ət isə demək olar ki, bişməmişdi. Oğlu, yeni gəlini və ailə dostu vəziyyəti qadına hiss etdirməmək üçün əllərindən gələni etsələr də yemək əsnasında o qədər də iştahlı görsənmirdilər.

Ardını oxu...