155-ci Sayı

 

Flash Görüntüsü

 

Qeydiyyatdan Keç

 

Abunə ol..Redaktordan

Əziz Oxucu!

Dünya çox sürətlə inkişaf edir. Eyni zamanda, təəssüf ki, mənəvi aləmimizdə, ruhani həyatımızda da bir çox təlatümlərlə qar­şılaşırıq. Dünyanı ovcuna alan texniki imkanların – internet, televiziya və digər media vasitələrinin də təsiri ilə iç dünyamıza yönələn bir çox zərərli və qərəzli fikirlər mənəvi hissiyyatımızı, irfani duyğularımızı təhlükə altında qoymaqdadır. 
Uca Yaradana, göndərdiyi dinə və peyğəmbərinə üsyan etmək cəhaləti hər zaman var olmuş, dünya tarix boyu haqq ilə batilin mübarizəsinə şahid olmuşdur. Lakin son dövrlərdə vüsət alan bəzi fikir cərəyanları “Yaradanı qəbul etmək” libası altında gizlənərək onun yaratdıqları üzərindəki hökmünü inkar etmək, dini həyatı tamamilə ortadan qaldırmaq məqsədi ilə iman əhli könülləri, xüsusilə də gənc nəsilləri hədəf seçmişdir. 
Bu etibarla buaykı sayımızda müasir dünyada ortaya çıxardılan yeni cərəyanları, İslam nəzərində onların yerini, bir müsəlman olaraq belə axımlardan özümüzü və gələcək nəsilləri mühafizə etməyin əhəmiyyətini ələ aldıq. 
“Qəlblər nurla qidalansın” başlıqlı yazıda qəl­bi qida­landırdığımız mənbələrin saflığı­nın əhəmiyyətinə diqqət çəkilir. İman-iba­dət müstəvisində mötədil yol tutmağın əhəmiyyətindən bəhs edən “İfrat-təfrit arasında” başlıqlı yazıda oxucular bu mövzunun nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu görəcəklər. Gənc nəsillərə və imanlı könüllərə yönəlmiş qərəzli ideoloji fikirlər haqda qələmə alınmış “Məqsədləri nədir?”, “Ateizm və deizm”, “Gən­clərdə deizm təhlükəsi” başlıqlı məqalələr gələcək nəsillər naminə narahat olan düşüncə sahibləri üçün üfüq açıcı məsələlərə toxunur.
Bundan əlavə, 15 avqust tarixində vəfat edən, Azərbaycandakı Quran xidmətlərində böyük əməyi olan keçmiş Şəki bölgə qazısı Səlim Əfəndinin xatirəsinə sevənləri tərəfindən qələmə alınan yazılara və xatirələrə yer verdik. 
Möhtərəm könül insanı Osman Nuri Topbaşın qələmindən oxuyacağınız “Haqq dost­larından hikmətlər” silsiləsi bu dəfə Yunus Əmrə həzrətlərinin dərin mənalı kəlamları ətrafında cəmlənən qiymətli məsləhətlərlə davam edir. İnanırıq ki, şeir ilə hikmətin nizamlı ahəngi imanlı həssas könüllərə irfani bir həzz bəxş edəcəkdir.
Günümüzün imanı təhlükəyə atan yeni ideya və fikir axımları qarşısında “İrfan”ın dərdlərimizə dərman olması diləyi ilə sizi yazılarla baş-başa qoyuruq.