127-ci Sayı

 

Qeydiyyatdan Keç

 

Abunə ol..

Flash Görüntüsü

 

Home


Redaktordan

Əziz Oxucu!

Yayın gəlişi özü ilə tətil ab-havası gətirir. Ağır keçən iş aylarından, eyni zamanda tədris ilindən sonra böyüklərin və azyaşlıların istirahət ayları başlayır. Bəs tətili necə dəyərləndirməliyik? Onu elə keçirməliyik ki, ətalətimiz olmasın. Faydalı işlərlə, gözəl əməllərlə bəzəməli, bir sonrakı mərhələyə ruhi təravətlə çıxmalıyıq. Valideynlər üçün ən gözəl keçən zaman şübhəsiz ki, övladlarına ayırdıqları zaman, onlarla birlikdə keçirdikləri maraqlı anlardır. Bu, eyni zamanda onların gələcəyinin inşasına atılan təməllərdir. Çünki onları biz yetişdirməli, yad ünsürlərin təsirindən qorumalıyıq. Bu dünyada möminin ən böyük qayğısı nəsil təlaşı olmalıdır. Jurnalımızın bu sayını “Nəsil təlaşı”na həsr etdik. Bu mənada ən gözəl yazılarla, məqalələrlə görüşünüzə gəldik.

Əziz Oxucu!

“Onları kim yetişdirir?” başlıqlı məqalədə dövrümüzün ən böyük problemi olan internet və televiziya vasitələrinin təsiri ilə uşaqlara vaxt ayıra bilməməyimizdən, onlara pis örnək ola biləcəyimizdən söz açıldı. “Cəzirətul-Ərəbin Gülü” Hz. Peyğəmbərlə Zeyd bin Harisənin münasibətindən, Allah Rəsulunun uşaqlara qarşı nümunəvi davranışından bəhs edir. Qurani-Kərimdə atalara xitab edilərək əhli-əyalınızı atəşdən qoruyun əmrini eyniadlı məqalədə geniş izah etməyə çalışdıq. “Yay tətilini necə keçirək?” başlıqlı yazıda tətili faydalı keçirməyin metodları bir sıra maddələr halında qeyd olunub. Ən gözəl tətil oxuyaraq, əylənərək, yeni şeylər öyrənərək keçən zamandır. Bu səbəblə “Haydı kurslara” dedik. “Bağışlanmaq üçün tələsin” yazısı içində olduğumuz Ramazan ayında bizi ilahi əfvə səsləyir. Yenə bu ayda xüsusilə üzərində duracağımız Quran ibadəti haqda eyniadlı məqalədə oxuyacaqsınız. Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki Din Xidmətləri müşaviri Prof. Kamil Güneşlə müsahibəmizi siz dəyərli oxucularımıza təqdim edirik. Söhbətimiz yeni çıxan “Hədislərlə İslam” kitabı və dinimizin ana sütunlarındna birini təşkil edən hədisin əhəmiyyəti haqdadır. Möhtərəm könül insanı Osman Nuri Topbaşın qələmindən oxuyacağınız Haqq dostlarından hikmətlər silsiləsində bu səfər Hz. Mövlananın Ramazan orucu ilə bağlı söylədiyi çox mühüm nəsihətlərlə tanış olacaqsınız.

  Gözəl Ramazan ayınızı, tətil günlərinizi bizi oxuyaraq keçirin. Gələn görüşlərədək. 

17.06.17 11:51 ərzində olan dəyişikliklər | Yazan Administrator 21.06.12 09:44