№ 67. İyun

Zikr Daimi Məhəbbət Tərənnümüdür / Salih Zeki Meriç

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:26

 

Allah sevgis möminin iman zirvəsini meydana gətirən bir duyğudur. İmanın gücü bu məhəbbətlə artar və dərinlik qazanar. Sevgi dildən qəlbə, qəlbdən də əməllərə əks etsə, ülvilik qazanar. İmanda əsas olan qəlbin təsdiqi sayıldığı kimi, məhəbbətin həqiqisi qəlbdən duyulandır.

Ardını oxu...

 

Mömin Və Dünya -1 / Osman Nuri TOPBAŞ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:23

 

DÜNYAYA GƏLİŞ SİRRİ: ÇALIŞMAQ

Allah-Təala Özünü mərifətullah ilə tanıması və layiqincə ibadət, yəni qulluq etməsi üçün insanı yaratdı.

Ardını oxu...

 

Zöhd, Təqva Və Elm Adamı İmam Əhməd Bin Hənbəl / İbrahim Erol

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:22

 

İslam dininin ən böyük fəqihlərindən olan Əhməd bin Hənbəl hicri 164, miladi 780-ci ildə Bağdadda dünyaya gəlmişdir. Əhmədin doğulmasına az qalmış Hənbəl ailəsi Sərahs vilayətindən Bağdada köçüb burada məskunlaşmışdır. Atası vəfat etdiyinə görə təlim-tərbiyəsi ilə anası məşğul olmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Reportaj / Prof. Dr. Şair Nurullah GENÇ

PDF faylını alÇapE-poçt

21.06.12 09:52 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Administrator 21.06.12 09:20

Prof. Dr. Şair Nurullah GENÇ: Biz mədəniyyətimizə şeir mərkəzli ədəbiyyatı hakim qılmış bir millətik.

Ardını oxu...

 

Müdriklərdən öyüdlər / Akif Hüseyinli

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan Administrator 21.06.12 09:19

 

* Könül kimin əlindən tutarsa, o insan kirli arzuların bataqlığına batmaz.

* Ömür qovğalarla hay-küylə və didişmələrlə durmadan tükənir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 3 > 4-dəan