Anar Qurbanov / SUAL CAVAB

Yazan redaktor 20.06.13 09:36

1.   Siqaretin İslamda hökmü nədir? İşlətdiyimiz mağazada siqaret satmaq caizdirmi?

Cavab: Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, siqaret və ya tütün əsri-səadət (Hz. Peyğəmbər və səhabə dövrü), yaxud müctəhid imamlar dövründə olmadığı üçün, onun barəsində birbaşa nə bir ayə, nə bir hədis, nə də məzhəb imamlarının ictihadları var. Məlum olduğu kimi, tütün ilk dəfə Amerikadakı Antil adalarından birində tapılmışdır. Məhz bu səbəbdən siqaretin caiz olub-olmadığı hökmünü ortaya qoymaq üçün, sonrakı İslam alimlərinin, xüsusilə də, tibb elminin siqaretin zərərləri ilə bağlı apardığı tədqiqatlara müraciət edən və bunun əsasında fətva verən müasir İslam alimlərinin fikirlərini mütaliə etmək lazımdır.

Ardını oxu...

 

Samir HƏMZƏYEV / NECƏ MÜSƏLMAN OLMALI?

Yazan redaktor 20.06.13 09:35

Müsəlman:  Hz. Peyğəmbərin, Əshabi-kiramın, İslam alimlərinin  və Allah dostlarının həyat və yaşayışlarından göründüyü kimi maddi və mənəvi həyatı mükəmməl şəkildə davam və inkişaf  etdirən bir  şəxsiyyət nümunəsi, bir rəhbərlik vəsfidir. Lakin bu gün bir çox müsəlmanın mənəvi həyatı kimi, maddi həyatı da sıxıntı, daimi ehtiyac və keşməkeş icərisindədir. Şübhəsiz ki, ruzinin yeganə sahibi Rəzzaq olan Allahdır. Amma görəsən biz o ruzini sahibindən istəmək üçün qəlbi duaya və buna  müqabil feli duaya hansı sadiqliklə sarılmışıq?! “Dəvəni bağla sonra təvəkkəl et”, hədisi-şərifinə uyğun bir həyat yaşayırıqmı? Yoxsa, İslama sarılmaq yerinə sadəcə elə bəhanələrə sarılaraq  yaşayırıq?

Ardını oxu...

 
 

Ülvi MƏMMƏDOV / HƏYAT DƏFTƏRİNDƏN

Yazan redaktor 20.06.13 09:33

SÜPÜRMƏK MƏNDƏN, SULAMAQ SƏNDƏN

Neçə aydan bəri idi ki, bircə damcı da olsun yağış yağmamışdı. Heyvanlar üçün qurumuş gölməçədəki palçıqdan başqa su qalmamışdı. İnsanlar isə tükənmək üzrə olan quyu suları ilə birtəhər dolanırdılar. Çarəsizlik içində Allaha yalvarmaqdan başqa çıxış yolunun olmadığına inanırdılar. Neçə gündür ki, yağmur duasına çıxılmış, qurbanlar kəsilmiş, sədəqələr verilmiş, yetimlər sevindirilmiş, lakin istədikləri həyata keçməmişdi.

Ardını oxu...

 
 

Kamran Məmmədov / İBRƏTLƏR

Yazan redaktor 20.06.13 09:31

"Məni Qəssabın Əlindən Qurtar"

Mövlana həzrətlərinin sağlığında bir qəssab, kəsmək üçün öküz aldı. Öküzün ayaqlarını bağlayıb yatırtmaq istədiyi vaxt öküz ipləri qırıb qaçdı. Qəssab arxasınca tutmaq üçün qaçsa da çata bilmədi. Öküz Mövlananın atasının məzarının yaxınlığına gəldi. O əsnada məzarın başında Mövlana Qurani-Kərim oxuyurdu. Hal diliylə ona;

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 4 > 4-dəan