Müdriklərdən öyüdlər / Akif Hüseyinli

   Share

   * Alimlərin dünyanı sevmələri, ona qarşı istəkli olmaları gözəl üzlərinə bir ləkədir.

   * Nəfsi-əmmarə (nəfsin ən aşağı mərtəbəsi) məqam sahibi və başçı olmaq sevdası üzərinə yaradılmışdır. Bu məqamda olanın bütün əməyi dost, yoldaş və tanışları üzərində başçı olmaqdır.

   * Nəfsin baş olmaq, üstün olmaq xüsusundakı boş xülyalarından qurtulmadıqca əsl qurtuluşdan danışmaq cəfəngiyyatdır.

   * Bu dünya üz-gözünü boyamış çirkin qadın kimidir.

   * Yeyilən yeməkdən məqsəd Allaha itaətin yerinə yetirilməsi üçün güc-qüvvət qazanmaqdır.

   * Əməl işləməyin vaxtı gənclikdir.

   * Vaxtların şərəflisi olan gənclik çağını əməllərin ən fəzilətlisi olanlar üçün xərcləmək lazımdır.

   * Fəqirlərlə söhbətdən bezib varlılarla söhbəti seçənlər nə bədbəxtdirlər.

   * Möminlərə görə Allah hər şeydən dəyərli və sevimlidir.

   * Bəla məhbubun qamçısıdır; sevən insanı məhbubundan başqasına iltifat etməkdən uzaqlaşdırar.

   * Dərd və bəlanın bir başqa üzü də var ki, doğru sevənlə yalandan sevəni ayırd edər.

   * Ağlın afəti daimi və yersiz bir mabahisə içində olmasıdır.

   * İmanın afəti inkardır. Sevginin afəti şəhvət yolunu tutmasıdır.

   * Haqq yolda olanların afəti məqam-mövqe sahibi olmaq arzusudur.

   * Əhli-qibləni küfrlə ittiham etmə.

   * Elmiylə amil olmayan, dini qayə deyil alət edən, ədəbdən xəbərsiz, nəfslərinin ardına düşmüş insan qılıqlı azğınlardan uzaq ol.

   * Məhəbbət ürəkdə olan bir atəşdir, könüldə haqdan qeyrisini saxlamaz, yandırar.

   * Yeməyi səni daşıyacağı qədər ye, sənin onu daşıyacağın qədər yemə.

   * Dil insanın tərəzisidir.

   * Dost və yoldaşların qeybətini etmək rəzillikdir.

   * Minnət qoymaq səxavətliliyi puça çıxardan fəlakətdir.

   * Danışırsan doğru danış, söz verirsən tut, şirin dil, insanlara salam vermək sünnədir.

   * Mülayim söz və çox salamlaşmaq insanların sevgisini qazandırar

   • Hits: 1160 clicks

   Tecox component by www.teglo.info