Şahalı CƏLİLOV - İNSANLIĞIN YADDAŞI

   Share

   Elmin, hikmətin qərar tutduğu və uzunömürlü yaşadığı məkanlar kitabxanalardır. Bütün dahilər, böyük düşüncə sahibləri məhz elmin dərin dəryalarına baş vurmaq üçün kitabxanalara üz tutmuş və heyrətamiz səbirlə oxuyaraq özlərini inkişaf etdirmişlər. Ən qədim və ən zəngin kitabxanalar arasında tarixdən izi silinməyən bir sıra kitabxanalar yer alır.

   Aşşurbanipalın Kitabxanası

   Deyilənə görə, eramızdan əvvəl VII əsrə aid mətn hissələrini özündə əks etdirən minlərlə gil parçalardan ibarət möhtəşəm Aşşurbanipal kitabxanası qurulur. Kitabxananın adı Assuriya imperiyasının sonuncu kralı Aşşurbanipalın adı ilə bağlıdır. Bu gil kitabələrin ən məşhuru Gilqamış dastanıdır. Qədim fars əfsanələrinə görə, Makedoniyalı İsgəndər Aşşurbanipalın Nineviyadakı kitabxanasını gördükdən sonra öz şəxsi kitabxanasını yaratmaq həvəsinə düşmüşdür. Aşşurbanipal müharibə zamanı əldə etdiyi qənimətlərə də kitabxanasını zənginləşdirmək vasitəsi kimi baxırdı. Kral kitabxanası təqribən 30 000 yazılmış lövhələrdən ibarət idi ki, onların da əksəriyyəti ciddi şəkildə müəyyən bölgü əsasında bölünərək nömrələnmişdi. Bu kitabxanada qorunan mətnlər Babil və Akkad dialektində, Akkad dilində, bəziləri də Şumer dilində yazılmışdı. Nineviya şəhərinin yanğını zamanı kitabxana ciddi zərər görmüş və kitabların böyük qismi yanaraq məhv olmuşdur.

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 380 clicks

   Tecox component by www.teglo.info