Müsahibə - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli:

   Share

    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli:

   “Əlyazmalarımız tariximiz, milli köklərimiz, mənəvi xəzinəmizdir”.

    

   İrfan: Kitab bizim sərvətimizdir. Əcdadımızın qələmə aldıqları bizim milli-mənəvi mirasımızdır. Bu gün həmin mirasın saxlandığı yer məhz Əlyazmalar İnstitutudur. Rəhbəri olduğunuz Əlyazmalar İnstitutu bu gün tarixi mirasımıza sahib çıxmaq üçün nə kimi fəaliyyətlər həyata keçirir?

   T.Kərimli: İnstitutumuz əlyazmaların yığılması və saxlanması sahəsində mühüm bir vəzifəni icra edir. Bizim bərpa laboratoriyamız var, çox mühüm işlər görür. Əlyazmaların bərpası, gələcək nəsillərə çatdırılması vacib məsələdir. İnsan cəmiyyəti yazı inqilabından sonra, yazı kəşf olunduqdan sonra irəliyə doğru çox nəhəng bir addım atdı. Ona qədər insan cəmiyyəti instinktlərlə yaşayır, yaddaşlarda olan təcrübəni sonrakı nəsillərə ötürməklə kifayətlənirdi. Bəzən o təcrübə yaddan çıxa da bilirdi. Amma yazı kəşf olunandan sonra artıq insan təcrübəsi, insan intellekti, insan ağlı öz sabit formasını tapdı. Artıq o sabit formanı gələcək nəsillərə ötürmək çox asan oldu. Onu zənginləşdirmək də asan oldu. Yazı kəşf olunana qədər bu təsadüfi xarakter daşıyırdısa, artıq burada qanunauyğunluq əmələ gəldi. Yəni intellekt sahibi, oxumuş, alim bir adam özünə qədərki təcrübəni oxudu, özününkünü də əlavə elədi, gələcək nəsillərə ötürdü. İnsan cəmiyyəti bu cür inkişaf etdi.

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 370 clicks

   Tecox component by www.teglo.info