Aqil ƏLİYEV - KİTAB VERİLƏN BİR ÜMMƏTİN HALI

   Share

   Bütün dünyanın ən qlobal məsələlərindən biri də, sözsüz ki, oxumaq, öyrənmək, araşdırmaq və faydalı işlərlə məşğul olmaqdır. Gündəlik məşğuliyyətlər, oyun-əyləncə vasitə və məkanlarının çoxluğu gəncləri oxumaqdan, öyrənməkdən sürətlə uzaqlaşdırmaqdadır. Lap kiçik uşaqlar belə texnologiyanın əsirinə çevrilmiş, virtual aləm hər birimizi öz iri  pəncəsinə almışdır. Və bu texnoloji bağlılıq “öz aləmindən” uzaqlaşıb nə isə faydalı işlər görməyə imkan verməməkdədir. Kiçiklərimizi cizgi filmləri, gənclərimizi internetin, sosial şəbəkələrin “bərbəzəkli” səhifələri, xanımlarımızı, qızlarımızı bayağı, həqiqətdən uzaq, ədəb, həya və ismət duyğusunu əllərindən alan seriallar, demək olar ki, əsir etmişdir. Bizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə yad ünsürlərin ailələrimizə, toplumumuza “aşılanması” nəticəsində ortaya özümüzə yad, milli-mənəvi dəyərlərimizdən uzaq gənclər çıxdı. Bunun da ağrı-acısını, təbii olaraq, fərdlər, ailələr və toplum çəkməkdədir.

   Faydalı işlərlə məşğul olmaq, toplum üçün xeyirli işlər görmək, əsərlər qoymaq bu gün, demək olar ki, ən ümdə məsələlərdən biridir. Oxu əmri ilə başlayan müqəddəs bir kitaba sahib olan ümmətin fərdlərinə cahil olmaq, elmdən, tərəqqidən, inkişafdan geridə qalmaq heç yaraşarmı?  Elmə, öyrənməyə, insan yetişdirməyə, oxuyub-yazmağa yüksək qiymət verən bir dinin mənsubları niyə savadsız qalmalıdır?

   Məqalənin davamını İrfan Jurnalına abunə olaraq oxuya bilərsiniz... 

   • Hits: 358 clicks

   Tecox component by www.teglo.info