Nurlan MƏMMƏDZADƏ - İÇİMİZDƏKİ İNSANI OYATMAQ ZAMANI

   Share

   İlahi sirlərlə dolu olan üç ayların baş tacı, on bir ayın sultanı Ramazani-Şərifin astanasındayıq. Bütün insanlığın kirlərdən təmizlənməyə, mənəvi paklığa bu qədər ehtiyac hiss etdiyi biz zamanda rəhmət yağışı yağdıracaq buludların bəşəriyyət səmasını bürüməsindən daha gözəl nə ola bilər? Ehtiras hissləri ilə dünyaya bağlanan, bağlandıqca özünü unudan, ehtirasa qapıldıqca Rəbbindən uzaqlaşan insan Allahın nizamını pozaraq yer üzündə fəsada səbəb oldu. Qurani-Kərim 14 əsr əvvəl bu gerçəyi belə dilə gətirmişdir: İnsanların öz əlləri ilə etdikləri (pis əməllər, günahlar) üzündən quruda və suda fəsad meydana gəldi…” (ər-Rum, 41) Amansız müharibələr və dünyaya hökm etməyə çalışan qüvvələrin toqquşması nəticəsində evindən-eşiyindən, canından olan insanlar indi də bu fəsadın bir başqa nəticəsi olan yoluxucu xəstəliklə boğuşur.

   • Hits: 24 clicks

   Tecox component by www.teglo.info