Saleh ŞİRİNOV - ORUCUN FƏZİLƏTLƏRİ

   Share

   Oruc hər hansı bir mənfəət düşüncəsi ilə deyil, yalnız Allahın əmri olduğu üçün və yalnız Onun razılığını qazanmaq məqsədi ilə tutulur. Hz. Əli (r.a) belə deyir: “Qarşılığında bir mənfəət ümid edərək edilən ibadət ticarətçinin ibadətidir. Qorxu səbəbi ilə edilən ibadət kölənin ibadətidir. Allahın nemətlərinə şükür etmək məqsədi ilə edilən ibadət azad olan kimsənin ibadətidir”. Məqbul olan ibadət, Hz. Əlinin də ifadə etdiyi kimi, Allahın nemətlərinə qarşı təşəkkür borcunu yerinə yetirərək onun razılığını qazanmaq məqsədi ilə edilən ibadətdir. Allah səmimi bir düşüncə ilə edilən ibadətləri qəbul edər.

   • Hits: 21 clicks

   Tecox component by www.teglo.info