Nəyi Xatırlayır Bu Dəli Könül?! / Elgün Kərimov

   Share

   Qəlbim tarixçidir, mənsə savadsız,

   Nəyi xatırlayır bu dəli könül

   Hansı xatirəylə çırpınır tez-tez,

   Nəyi xatırlayır bu dəli könül

    

   Hərdən qan ağlayır ələmdən coşur,

   Kövrəlir isti göz yaşa bulaşır,

   Baxır şair beyni düşünür çaşır

   Nəyi xatırlayır bu dəli könül

    

   Bəzən fərəhlənir qürurla vurur,

   Bilmirəm hardandır onda bu qürur,

   Yenə dərin ağlım çarəsiz durur,

   Nəyi xatırlayır bu dəli könül

    

   Səma buludlansa məndən tez duyur,

   Ürəyim od tutur, cismim soyuyur,

   Yağışdan nə torpaq, nə qəlbim doyur,

   Nəyi xatırlayır bu dəli könül

    

   Bu şair ürəyi bir başqa gözdür,

   Kimsə bilmədiyi hikmətdir, sözdür

   Mənim yadigarım Elgündən izdir,

   Nəyi xatırlayır bu dəli könül

    

   • Hits: 943 clicks

   Tecox component by www.teglo.info