Akif Hüseyinli / Müdriklərdən öyüdlər

   Share

   * Ey oğul. Axirətdən qafil olma, bu dünya zənginliyinə  o qədər də sevinmə.

    

   * Dünya bəlalarına qarşı səbrli ol, nemətə qovuşduğun zaman Allaha şükür et.

    

   * Axmaqlığın üç əlaməti var:

       1) Öz ayıbını görməyib başqalarında səhv axtarmaq.

       2) Könlünə xəsislik toxumu səpdiyi halada başqalarından comərdlik gözləmək.

       3) Xasiyyəti ilə xalqı razı salmadığı üçün Allah dərgahında heç bir dəyər qazanmamaq.

    

   *  Dör xüsus bu dörd şeylə tamam olur:

       1) İnsanın elmi ağlıyla kamilləşir.

       2) Niyyət, davranış və əməllə gözəlləşir.

       3) Din pisliklərdən uzaq olmaqla tam olur.

       4) Nemət də şükür ilə artır.

    

   *  Dörd ünsür dörd xüsusu meydana gətirər.

       1) Dilənçilik edən xor görülər.

       2) Onu-bunu kiçik görən tək qalar.

       3) Bir işin sonunu düşünməyən nəticədə peşmanlıq çəkər.

       4) İşində ehtiyatlı davranmayanın da könlünə ağırlıqlar çökər

    

   * İdarəçi ilə qarşı-qarşıya gələn işini başdan zay etmiş olur.

    

   * İşi könlünün istəyinə uyğun olanın ömrünə bərəkət gələr.

    

   * Düşməndən qorxma. Allahdan qorx ki, Allah səni hər şeydən qorusun.

    

   * Allah qorxusu çəkənlərin əməl dəftəri təmiz olmasa belə qorxma və Onun rəhmətindən ümidini kəsmə.

    

   * AlLaha təvəkkülü olmayanın vay halına.

    

   * Qəlbində Allah sevgisi olmayanın əməllərindən əldə etdiyi qazancı küləkdən başqa bir şey deyil.

    

   * Halını iki kəsdən gizləmə: Kamil həkimdən və həqiqi dostdan.

    

   * Bir dəyərsizi vəzifədə görsən də diləyini ona bildirmə.

    

   * Ey oğul! Əsla xəsisin yeməyini yemə, həyatda onların süfrəsinə lap az otur.  Xəsisin çörəyi zəhmət və məşəqqətlə doludur, comərdin çörəyi isə nur və işıq kimidir.

    

   * Allah yolunda nə verdinsə öz malın odur. Geri qalan ancaq canının bəlasıdır.

    

   * Dünya fanı bir ev kimidir, igidsənsə ondan uzaq ol.

    

   * Daima əlaçıq ol. Çünki comərd cəhənnəmlik olmaz.

    

   *  Zəkat və sədəqəsini verməyən varlıdan da ömür boyu uzaq ol.

   • Hits: 780 clicks

   Tecox component by www.teglo.info