Kamran Məmmədov / MƏSNƏVİDƏN

   Share

   Həqiqi məhəbbət

   Bir-birindən küsən iki dostdan biri aradan uzun zaman keçəndən sonra digərinin qapısını döyür. İçəridəki:

   - Kimdir? -deyə səslənər. Qapının ardından səs gəlir:

   - Mənəm!

   - Burada ikimizə birlikdə yer yoxdur.

   Aradan uzun bir zaman keçir... Yeni bir ümidlə sevdiyi dostunun qapısını bir də döyməyə başlayır. Yenə içəridən:

   - Kimdir? –deyı soruşulur.  

   - Sənsən, -deyir bu səfər. Və qapı sonuna qədər açılır.

   Hz. Mövlana da:

   “Birinin ürəyində taxt qurmaq, sevgisini qazanmaq istəyirsinizsə, elə sevməlisiniz ki, mənliyinizi bir kənara qoyub sanki o olmalısınız” deyir. Məhz budur həqiqi məhəbbət.

    

   Öyüd

    

   Bir gün Əmir Süleyman Pərvanə, Mövlanadan özünə öyüd verməsi üçün xahiş etdi. Mövlana bir az düşündükdən sonra:

   - Əmir Pərvanə, Quranı əzbərlədiyini eşitmişəm, doğrudurmu? -dedi.

   Pərvanə:

   - Bəli.

   - Şeyx Sadrəddindən hədis elmi oxuduğunu da eşitdim.

   - Bəli doğrudur.

   Bunun üzərinə Mövlana belə buyurdu:

   - Madam ki, Allahın və onun Peyğəmbərinin sözlərini oxuyursan... O sözlərdən öyüd ala bilmirsənsə, heç bir ayə və hədisin əmrinə uymursansa, mənim nəsihətimi necə dinləyər və ona uyarsan.

   Əmir Pərvanə bu sözləri eşidib ağlayaraq çölə çıxdı.

    

   • Hits: 763 clicks

   Tecox component by www.teglo.info