Nəyindən İnciyəsən?! / Samir SƏRXANOĞLU

   Share

   Dünya əbədi deyil, hamı gəlib köçəcək,

   Nökəri də, xanı da bir gün ölüm görəcək.

   Yaxşılıq vallah qalır, pislik itib gedəcək

   Bu dünyanın sən denən nəyindən inciyəsən?!

    

   Nələr olmur görəsən bu dünyanın özündə?!

   Pis adamın pisliyi görünürmü gözündə?

   Yaxşıların əməli deyilirmi sözündə?

   Bu dünyanın sən denən nəyindən inciyəsən?!

    

   Dünya köhə dünyadı, yenə belə alındı.

   Yaxşılar köçüb gedir, pislər qalır amandı!

   Süleymana qalmayan, Samir kimə qalandı?

   Bu dünyanın sən denən nəyindən inciyəsən?!

    

   • Hits: 1435 clicks

   Tecox component by www.teglo.info