Əsla UNUTMAYIN

  PDF faylını alÇapE-poçt

   Share

   ƏSLA UNUTMAYIN!

   • Allahın tək ilah olduğunu,

   • Varlığımızın əsas məqsədinin Allaha qulluq olduğunu,

   • Məşriqdən məğribə qədər Allahın olduğunu,

   • Bütün təbiət hadisələrinin Onun izni ilə baş verdiyini,

   • Əsil dost və yardımçının yalnız Allah olduğunu,

   • Onun heç bir şəkildə və heç bir yolla məğlub edilməyəcəyini və hər zaman qalib olacağını,

   • Qarşımıza çıxan hər bir çətinliyi aradan qaldıracaq olanın sadəcə O olduğunu,

   • Hər hadisənin iç üzündən, gizli tərəflərindən tamamilə xəbərdar olduğunu,

   • Özünə pənah gətirənləri qoruyan olduğunu,

   • Çətinlikləri asanlaşdıran olduğunu,

   • Başımıza gələn hər bir hadisənin Onun elmi daxilində olduğunu,

   • Sahib olduğumuz bütün nemətləri verənin O olduğunu,

   • Bütün mülkün (evlərin, villaların, maşınların, dəbdəbəli geyimlərin, ləl-cəvahiratın...) və pul-paranın əsil sahibininin O olduğunu,

   • Bütün canlıların ruzisini dilədiyi qədər yalnız Allahın verdiyini,

   • İstədiyinə nemətlərini artıracağını,

   • Gördüyümüz hər bir işi yalnız Onun rizasını qazanmaq üçün görməyimizin vacibliyini,

   • Bildiyimiz hər şeyi Onun öyrətdiyini,

   • Yer üzündəki hər bir varlığın hər məsələdə Allaha möhtac olduğunu,

   • Allahın hər yerdə və hər an bizi izlədiyini,

   • Allahıın insanlara zülm etməyəcəyini və haqq sahiblərinə haqlarını geri verəcəyini,

   • Yaratdığı hər şeyi “Ol” deyərək misilsiz və yoxdan var etdiyini,

   • Allahın bizim üçün istədiyinin xaricində başımıza heç bir işin gəlməyəcəyini,

   • Göylərdəki və yerdəki hər şeyin əsla təkəbbürlənmədən Allahı zikr etdiyini,

   • Çox bağışlayan və tövbələri qəbul edən olduğunu,

   • Qullarına qarşı çox mərhəmətli olduğunu,

   • Səbir edənlərin mükafatını ən gözəl şəkildə verəcəyini,

   • Xəstələndikdə şəfa verənin O olduğunu,

   • Bizə hər kəsdən və hər şeydən daha yaxın olduğunu,

   • Sonsuza qədər Rəbbimizlə dost ola bilmək üçün dua etməyi ƏSLA UNUTMAYIN!

   • Hits: 1410 clicks

   Tecox component by www.teglo.info