Nə Olar Sevgili / Mahir ŞƏKƏROV

   Share

   Nurunla nurlandı bu dünya cahan

   Alışan bir şam tək eşqindən yanan

   Sənin sevgindən dönən məcnuna

   Nə olar sevgini göstər sevgili

    

   Sən ki yaranmısan əşraful-məxluq

   Bir peyğəmbər tək edərdin qulluq

   Mübarək şəhrinə etsək yolculuk

   Nə olar qəbul et bizi sevgili

    

   Adını zikr edər hər çiçək, hər gül

   Eşqindən saralıb zəmidə sünbül

   Mizanda günahı gələnə yüngül

   Nə olar qucağın aç ey sevgili

    

   Biz günahkarıq Allah endində

   Heç bir eyib yoxdur gətirdiyində

   Ümmətim! Deyib fəğan etdikdə

   Nə olar unutma bizi sevgili

    

   Hər kəs keçəcək sırat körpüsün

   Görəcək orada əməl güzgüsün

   Qoyma!  ayağımız ordan üzülsün

   Nə olar əlini uzat sevgili

    

   Səni layiqincə sevə bilmirik

   Bəzən sünnətini biz tərk edirik

   Peyğəmbər şəfaət edər deyirik

   Bizləri naümid etmə sevgili

    

   Sənin üzünə həsrətdir gözlər

   Eşqindən ağlayıb görməyən gözlər

   Yuxuda gözlərlər səni o gözlər

   Nə olar onlara görün sevgili

    

   Bəlkə gələmmədik sənin şəhrinə

   Mübarək qəbrinin ziyarətinə

   Səs verə bilmədik sənin səsinə

   Nə olar bağışla bizi sevgili

    

   Sənin vətənindir o gözəl Məkkə

   Məkkədə olan o gözəl Kə'bə

   Həsrətəm ordaki izinə yenə

   Nə olar izini göstər sevgili

    

   Güllər ətirlənir sənin tərindən

   Günəş işıq alır nurlu üzündən

   Gecə qaranlığı alır telindən

   Nə olar üzünü göstər sevgili

    

   İbadət edərdin gecələr belə

   Şişərdi mübarək o dizlərin də

   Ehtiyac görməzdin təbibi yenə

   Nə olar təbibin olum sevgili

    

    

   • Hits: 1131 clicks

   Tecox component by www.teglo.info