№ 147 Fevral

Nurlan MƏMMƏDZADƏ - SƏNƏ ƏMANƏT

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.03.19 12:11

İnsanlıq macərası əmanətlə başladı. Yer üzünə xəlifə olaraq göndərilən insan hər şeyi Allahdan əmanət aldı. Yaradan dağların, yerin və göylərin daşıya bilməyəcəyi əmanəti insan oğluna verərək onu ən ali vəzifəyə təyin etdi. 

Ardını oxu...

 

Doç.Dr.Mesut KAYA - ƏMANƏT ŞÜURU

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.03.19 12:08

 “Əmanət” İslamın ən zəngin kəlmələrindən biridir. Həyatımızı bütün yönləri ilə əhatə edən, insanlığımızın olmazsa-olmaz məfhumlarından biridir; 

Ardını oxu...

 

Aqil ƏLİYEV - BƏDƏN ƏMANƏTİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.03.19 12:06

Uca Rəbbimiz yaşadığımız bu dünyada bizlərə saysız-hesabsız nemət bəxş etmişdir. İnsan kimi yaradılmağımızdan tut ağıl, iman, göz, qulaq, ata-anamız, hava, su və s. olmaqla həyatımız üçün mühüm olan nə varsa Uca Allah artıqlaması ilə heç bir maddi hesab ödəmədən lütf etmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Müşfiq XƏLİLOV - ƏTRAF MÜHİT MƏSULİYYƏTİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.03.19 12:03

Dinimizdə Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) hədisinə əsaslanan gözəl bir qayda var: “Zərər vermək də yoxdur, zərər görmək də!”

Ardını oxu...

 

Rüfət ŞİRİNOV - “VƏTƏN OĞLU” OLMAQ ÜÇÜN...

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 19.03.19 11:54

İnsanları, millətləri, dövlətləri ayaqda tutan amillərin başında, heç şübhəsiz ki, onlara məxsus milli və mənəvi dəyərlər gəlir. Bu iki dəyər bədən və ruh kimi bir-birinə bağlıdır. Birini digərindən ayırmaq və ayrı düşünmək qeyri-mümkündür. 

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan