№ 140 İyul

Nurlan MƏMMƏDZADƏ - ƏZAB SİZİ HAQLAMADAN…

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 06.11.18 12:21

İslamdan əvvəlki cahiliyyət dövründə yaşayan məkkəli müşriklər həyatın qayəsini yalnız bu dünyanı abad etməkdən ibarət zənn edirdilər. Dünyaya bir dəfə gəldiklərini əsas alaraq bu birdəfəlik ömrü eyş-işrət məclislərində keçirməyin dərdinə düşmüşdülər. 

Ardını oxu...

 

Əziz SULTANOV - QİSSƏLƏR BİZƏ NƏ DEYİR?

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 06.11.18 12:19

Aramızda Quran kitabını bilməyən, görməyən, demək olar ki, yoxdur. Bir çoxumuz da o müqəddəs kitabı əlimizə götürəndə: “Görəsən, bu qalın kitabda nələr yazılıb?” – deyə vərəqləmişik. Əgər bunu etmişiksə, nə yaxşı. 

Ardını oxu...

 

t.f.d. Abbas QURBANOV - MEMARLIQDAN FƏLAKƏTƏ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 06.11.18 12:16

Allahın, di­ni­nə qar­şı çıх­dıq­la­rına və az­ğın­lıq­la­rına gö­rə, məhv edə­rək yer üzün­dən sil­di­yi qövm­lər­dən bi­ri də Ad və Səmud qöv­mləridir. Qurani-Kərimin Əraf, Hud, Muminun, Şuəra və digər surələrində bu qövmlərdən bəhs edilməkdədir. 

Ardını oxu...

 
 

Ramiz MƏMMƏDOV FİL ORDUSUNUN AQİBƏTİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 06.11.18 12:13

İnsan oğlu hansısa məsələni teorik olaraq öyrənməkdənsə müşahidə edərək öyrənməyə daha çox meyilli olur. Bunun üçündür ki, orta məktəblərdə fizika, kimya laboratoriyaları qurulmuşdur. Beləliklə, şagirdlər teorik olaraq öyrəndiklərini praktiki olaraq görərək o mövzunu daha yaxşı anlayarlar.

Ardını oxu...

 

Fuad QULİYEV FİTRƏTƏ ÜSYAN: LUTİLİK

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 06.11.18 12:10

İnsan sosial varlıq olaraq daim toplu yaşama ehtiyac duyar. Adının cəmiyyət olduğu toplu yaşamda sağlam həyat tərzinin təsis edilməsi üçün fitrətin tələblərinə riayət etmək vazkeçilməzdir. 

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan