№ 131 Oktyabr

Nurlan MƏMMƏDZADƏ- MƏDƏNİYYƏTİMİZİN VƏQF ABİDƏSİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 09.10.17 12:30

İslam dini yer üzündə həyat sürən insana dünya-axirət tarazlığı qurmağı təlqin edir. Müsəlman nə bu dünyada əbədi qalacaqmış kimi, nə də bu dünya ilə heç bir əlaqəsi yoxmuş kimi yaşamalıdır.

Ardını oxu...

 

Əziz SULTANOV- Mərhəmət olmasaydı...

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 09.10.17 12:28

Günəş hər gün doğub dünyamızı aydınladır, qaranlıq hər gecə gəlib yorğan kimi üstümüzü örtür. Küləklər vaxtaşırı əsir, bərəkət yüklü buludları gah üstümüzə yığır, gah da dünyanın dörd bir tərəfinə səpələyir.

Ardını oxu...

 

Rüfət ŞİRİNOV- Vəqfçilik tarixi

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 09.10.17 12:27

İslam dini, adı üstündə, salamatlıq, əmin-amanlıq, sülh və yardımlaşma dinidir. İslam dinində kainata və digər canlılara baxış: “Yaradılanı yaradandan ötrü sevmək” düsturu əsasında formalaşmışdır.

Ardını oxu...

 
 

Müşfiq XƏLİLOV- Allah yolunda İNFAQ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 09.10.17 12:24

İnsanı maddi və mənəvi pisliklərdən təmizləyən, nəfsini tərbiyə edərək Allahın rizasını əldə etməyə səbəb olan ən önəmli ibadətlərdən biri də Allah yolunda və xeyir iş üçün çəkilən xərclərdir.

Ardını oxu...

 

t.f.d Abbas QURBANOV- Xeyriyyəçilik ənənəsi

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 09.10.17 12:23

Tarixin qədim çağlarına baş vurduqda görürük ki, yurdumuzda hələ qədimlərdən bəri möhkəm xeyriyyəçilik ənənələri mövcud olmuşdur. Bu baxımdan, XII əsrdə Azərbaycanda olmuş məşhur ərəb səyyahı ibn Bəttutənin bu torpaqlarda rastlaşdığı gözəl əxlaqi keyfiyyət olan xeyriyyəçilik barədə məlumatları diqqəti cəlb edir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan