№ 110 Yanvar

Saleh ŞİRİNOV- Zəiflərin Hamisi

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 07.01.17 12:46

Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) buyurur ki: “Zəif və yoxsullara diqqət edin! Çünki sizə yoxsullarınız sayəsində yardım edilir və ruzi verilir”. (Əbu Davud, Cihad 69)

Ardını oxu...

 

Nurlan MƏMMƏDZADƏ - VERDİKLƏRİNƏ ŞÜKÜR

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.01.16 06:52

Hər nemətin Allahdan gəldiyini bilərək Onun verdikləri müqabilində qulun həmd etməsi sayılan şükür əslində geniş mənalar ifadə edir. Şükrün yolu əvvəlcə Rəbbimizin bizə vermiş olduğu nemətləri görməkdən keçir. Ona görə də sözə nemətlərdən başlamaq yerində olar. Uca Rəbbimiz Qurani-Kərimdə “Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz”, - buyuraraq (İbrahim, 33) bizi təchiz etdiyi nemətlərin çoxluğuna diqqət çəkir. Dünyaya insan olaraq gəlmək Yaradanın bizə bir lütfü olduğu kimi saysız-hesabsız nemətlərin əhatəsində yaşamağımız da Onun ayrı bir ikramıdır. İnsanı insan edən, kamillik zirvəsinə yüksəldən bu nemətləri görüb dərk etməsi və Rəbbini tanımasıdır. Bizə verilən nemətləri kateqoriyalara ayırmalı olsaq, maddi və mənəvi nemətlər başlığı altında cəmləşdirə bilərik.

Ardını oxu...

 

Fuad QULİYEV - Allah bizə borcludurmu?

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.01.16 06:51

Günlük həyatımızda qarşılaşdığımız ən bəsit məsələ və problemlərimizin həllində cüzi də olsa köməkliyini hiss etdiyimiz insanlara əlimizdən gəldiyincə onların bu nəzakətli hərəkətinə görə minnətdarlıq edər, bu yaxşılığı bəlkə də fərqli yer və zamanlarda başqa insanlarla da sevinc hissi ilə paylaşarıq. Bəlkə də gecə-gündüz həmin insanlar üçün dua edərik. Müəyyən xüsusiyyətlər var ki, bunlar fitrətdən gəlir, yəni insan qəlbində kiməsə qarşı xüsusi düşmənçilik, kin-küdurət olmadığı müddətcə gördüyü yaxşı davranışlara qarşı qeyri-ixtiyari olaraq təşəkkür mahiyyətli müsbət reaksiyalar verilir. Ən kiçik məsələlərdə belə Allahın yaratdığı insanlara minnət və təşəkkürü borc bildiyimiz halda ən xırdasından ən böyüyünə qədər bütün ehtiyaclarımızı əvəzsiz qarşılayan - kainatın yaradıcısına qarşı duruşumuz necədir? Lüzumsuz işlərə həddindən çox etina göstərərkən, şükür etdikcə nemətlərimizin daha da artacağını bildiyimiz halda, naqislik etməyimizin səbəbi nədir?!

Ardını oxu...

 
 

Aqil Əliyev - QURANDA ŞÜKÜR SƏHNƏLƏRİ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.01.16 06:49

İslam alimləri şükrə belə bir tərif veriblər: Şükür hər nemətin Allahdan gəldiyini bilmək və dil ilə Uca Yaradanı həmd və tərif etməkdir. Eyni zamanda Allahın bəxş etdiyi nemətləri Onun halal buyurduğu yollarda istifadə etmək, Allah-Təalanın əmrlərini yerinə-yetirib, günahlardan çəkinmək və insanların haqq yola gəlməsi üçün çalışmaq, təbliğ-təşviq etmək də şükrün bir növüdür.

Şükür  neməti yox, bu neməti bəxş edəni görməkdir. Bu neməti verəni görmək də xeyirli əməllərlə mümkündür. Bu kimi əməllər qəlb, dil və digər orqanlarla ifa edilir. Qəlbin şükrüyaxşı əməllərə niyyət etməklə, dilin şükrüdaima həmd və şükür etməklə, orqanların şükrü isə onları halal və doğru yollarda istifadə etməklə olur.

Ardını oxu...

 

Rufət Şirinov- TORPAQ, UĞRUNDA ÖLƏN VARSA, VƏTƏNDİR!

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 18.01.16 06:48

Bütün dinlərdə olduğu kimi, İslam dinində də özünəməxsus dəyərlər vardır. Bu dəyərlər eyni zamanda müqəddəs qəbul edilir. İslam dinində “vətən” və “şəhidlik” məfhumları əvəzolunmaz müqəddəslərdəndir. Hər iki dəyərlə əlaqəliolaraq, əhəmiyyətinə əsasən, bir çox əsərlər qələmə alınmış və müxtəlif məqalələr yazılmışdır. Biz də dini və milli dəyərlərdən çox, qlobal kapitalist əsasların hökm sürdüyü bu dövrdə əslə dönüş və yaxud əslinə sadiq qalmaq adına  vətən sevgisi və uğrunda canından keçmək barəsində bir neçə kəlam etmək istərdik.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan