№ 102 May

Nurlan MƏMMƏDZADƏ - İSLAMI DOĞRU ANLAMAQ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 22.05.15 07:54

     İlahi vəhy məhsulu olan İslam insan fitrətinə ən uyğun din olduğu üçün bəşəriyyətə təqdim etdiyi həyat tərzi də mükəmməlliyi ilə seçilir. İslam ümumiyyətlə ilk insandan etibarən Allahın göndərdiyi bütün peyğəmbərlərin və kitabların dəvət etdiyi dinin adıdır.

Ardını oxu...

 

Hasan Kamil YILMAZ - Birlikdə Yaşamaq Əxlaqı

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 22.05.15 07:52

     Yaşadığımız dövrdə sanki hər yeri bürüyən bir fəlakətlə qarşı-qarşıyayıq. İslamın gülərüzünü fobiyaya, qorxuya, dəhşətə çevirməyə çalışan bəzi naxoş hadisələr var ki, bunlar bizi “əsl İslam bu deyil!”, deməyə vadar edir. Həqiqətən biz əsri-səadətdən, Hz. Peyğəmbərin  yaşadığı çağdan günümüzə hər kəslə, hər mühitdə yaşaya biləcək mənəvi anlayışla bu günə gəlmişik.

Ardını oxu...

 

Aqil Əliyev - İslam dəvətçisinin xüsusiyyətləri

PDF faylını alÇapE-poçt

22.05.15 07:52 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 22.05.15 07:50

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur: “İnsanları Allaha tərəf dəvət edən, saleh əməl işləyən və mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha gözəl sözlü kim ola bilər?” (Fussilət, 33)

İnsanları Allahın yoluna,haqq yola dəvət edən insanın mütləq gözəl niyyəti,bir hədəfi və məqsədi olmalı, öz hədəfinə bağlanmalı və bu hədəfinə çatmaq üçün bütün məşru vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalıdır. Bir dəvətçi necə olmalıdır? Özündə hansı əlamətlər toplanmalıdır? Dəvətçinin xüsusiyyətləri nələrdir?.. və s. Bu kimi suallara aşağıdakı  kimi cavab verilə bilər:

Ardını oxu...

 
 

Fuad QULİYEV - Ən böyük müşkül: Təmsil (kimi və nəyi)

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 22.05.15 07:48

     Hər keçən günün və anın, dünya görüşü və düşüncə tərzi baxımından sürətli formada dəyişdiyini görməmək mümkün deyil.Bu sürətli axışın paralelində bir çox problem və məsələlərin də ortaya çıxması qaçınılmaz bir hal alır.

Müsəlman olduğunu iddia edən kəs, həyat tərzini də dinin irəli sürdüyü və hər nə olursa olsun ondan geri addımın atılmadığı əxlaqi prinsiplər üzərində formalaşdırmaq  məcburiyyətindədir. 

Ardını oxu...

 

Müşfiq Xəlilov -Əsl müsəlman kimdir?

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 22.05.15 07:46

     Ağlımız kəsəndən bəri özümüzü “Müsəlman” sayırıq. “Sən müsəlman deyilsən” ifadəsini bir təhqir hesab edirik. Bəzən “müsəlman olmayanları” qınayır, aşağılayır, düşüncələrimizdə xor görür və sözlərimizlə alçaldırıq. Günahkarların günahlarını elə ağız dolusu müzakirə edir, mübahisələrə doymuruq ki, sanki elə hey kimisə mühakimə etməyə fürsət axtarırıq.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan