№ 93 Avqust

Nurlan MƏMMƏDZADƏ / KÖNLÜM KEÇİR QARABAĞDAN

PDF faylını alÇapE-poçt

09.09.14 12:30 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.14 08:49

   İl boyu işləyən hər kəs yay aylarında işlərini nizamlayıb istirahətə çəkilir. Hamı istirahət etmək üçün öz maddi imkanları daxilində təbiətin müəyyən guşələrinə səfərə çıxmağı planlaşdırır. İstər ölkə sərhədləri daxilində, istərsə də vətəndən uzaqlarda keçirilən bir neçə gün, həftə il ərzində yorulanlara yenidən güc-qüvvət verir. Bir növ yüklərimizdən xilas oluruq. 

Ardını oxu...

 

İlham SOVQATOV / QARABAĞDA "GÖZÜ YAŞLI" MƏSCİDLƏR

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 08.09.14 08:44

   20 ildən çoxdur ki, Qarabağ həsrəti bizim ürəyimizdəki nisgilimizi artırır, yaramızı qanadır. Doğulan günəş isti şüalarını Qarabağda dağıdılmış, yerlə yeksan edilmiş məscidlərin üzərinə saçarkən biz burada titrəyirik, üşüyürük. Gecələr bədirlənən ayın işığında səhrada tənha qalmış qəriblər kimi məscidlərimiz azadlığı, ağ günü gözləyir.

Ardını oxu...

 

Ülvi MƏMMƏDOV / QARABAĞ XALÇALARI

PDF faylını alÇapE-poçt

09.09.14 12:31 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.14 08:34

   Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Qarabağın xalça məktəbi iki regionda – dağlıq və aran zonalarında inkişaf etmişdir. Yazılı mənbələrə əsasən X əsrdən başlayaraq yun və pambıq emalı ilə məşğul olan iri sənətkarlıq mərkəzi kimi tanınan Qarabağın Dağlıq zonasında XIX əsrdə xalça istehsalında Şuşa şəhəri və Daşbulaq, Dovşanlı, Girov, Hadrut, Muradxanlı, Qasımuşağı, Qubadlı, Mirseyid, Bağırbəyli, Xanlıq və s. kəndləri əsas rol oynayırdılar.  

Ardını oxu...

 
 

Məmməd MƏMMƏDZADƏ / ŞUŞANIN ƏDƏBİ MƏCLİSLƏRİ

PDF faylını alÇapE-poçt

11.09.14 08:32 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 08.09.14 08:31

   Zəngin ədəbi-bədii ənənələrə malik Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi məclislərin – şeir məclislərinin müstəsna rolu olmuşdur. Hökmdar saraylarında təşəkkül tapan bu məclislərdə təkcə yeni şeirlər yazılmır, eyni zamanda bədii əsərlər yüksək ustalıqla təhlil edilir, elmi mübahisələr aparılır, bədii problemlər həll edilirdi. Ədəbi dilin inkişafında, zövqlərin formalaşmasında bu məclislərin rolu danılmazdır.

Ardını oxu...

 

Ramiz MƏMMƏDOV / QARABAĞSIZ QARABAĞLI OLMAQ

PDF faylını alÇapE-poçt

Yazan redaktor 08.09.14 08:29

   Jurnalımızın buaykı mövzusu Qarabağ haqqında ola-ola bir qarabağlı kimi bu barədə könlümdən keçənləri qiymətli oxucularla paylaşmamaq ən azında Qarabağın keçdiyi könlümə xəyənət olardı.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan