№ 82 Sentyabr

İRFANİ BAXIŞ: Nurlan MƏMMƏDZADƏ / BİR VƏFA ABİDƏSİ

PDF faylını alÇapE-poçt

12.09.13 10:53 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 12.09.13 07:26

      XX əsr dünya çapında bir sıra dəyişikliklərin yaşandığı, yeni sistemin və dövlətlərin qurulduğu, məhz bu baxımdan verimli zaman kəsiyidir. Lakin kimlər üçünsə müsbət dəyişiklik demək olan bu kimi yeniliklər Türk dünyası üçün nə ifadə edirdi? Əlbəttə ki, uzun illərdən bəri davam edən və Şərqlə-Qərb mübarizəsinin bir sonrakı mərhələsi sayılan XX əsr hadisələri bütövlükdə Şərq-İslam dünyası üçün, eləcə də Türk dünyası üçün bir o qədər də ürəkaçan hadisələrdən xəbər vermirdi. 

Ardını oxu...

 

Eşən RZAYEV / QARDAŞLIQ ORDUSU

PDF faylını alÇapE-poçt

12.09.13 09:29 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 12.09.13 07:22

     Düz 95 il əvvəl Azərbaycan xalqı rus-erməni birləşmələri tərəfindən kütləvi şəkildə qətl edilirdilər. Bu, normal bir cinayət deyildi. Qətl edilənlər müsəlman-türk əhalisi idi. Qətl edilməyi labüd edən heç bir günah işləməmişdilər, sadəcə öz mənfur niyyətlərini həyata keçirmək istəyən ermənilərin qəzəbinə tuş gəlmişdilər.

Ardını oxu...

 

REPORTAJ / Millət vəkili, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru FAZİL MUSTAFA

PDF faylını alÇapE-poçt

13.09.13 04:23 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 12.09.13 07:19

         İrfan: Fazil müəllim, Qafqaz İslam Ordusu xalqımız üçün nə ifadə edir?

     Fazil Mustafa: Xalqımız üçün bu ad fiziki mövcudluq və dövlət qurma şansı deməkdir. Qədirşünas Azərbaycan insanı öz xilaskarı haqqında doğru bilgilərə sahib olduğundan, Qafqaz İslam Ordusunun adı çəkiləndə mütləq tarix yaddaşının oyandığını hiss edir.

Ardını oxu...

 
 

Rüfət ŞİRİNOV / "KAŞ CAHİL OLARDIM" -DEMƏDƏN

PDF faylını alÇapE-poçt

13.09.13 04:24 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 12.09.13 07:14

     XXI əsr elm və texnologiya əsri kimi qəbul edilir. Yəni bu əsrin əsas inkişaf amilləri elm və texnolgiya üzərinə qurulub. Bu dövr elə sürətli hərəkət edir ki, onunla ayaqlaşa bilməyən, elmi ilə texnoloji tərəqqisi ilə ondan geri qalan şəxs və cəmiyyətlər geri qalmış, inkişaf etməmiş və əzilməyə məhkum kimi qəbul edilir. Əlbəttə ki, həyatın hər sahəsində öz sözünü söyləmiş İslam dini əsrlər öncə elmə, alimə və əslə müvafiq (kitab və sünnəyə uyğun) tərəqqini dəstəkləmiş və təşviq etmişdir. Bu barədə həm Qurani-Kərimdə, həm də Peyğəmbərimizin (s.ə.s) hikmət dolu sözlərində çoxlu kəlam və tövsiyələr yer almaqdadır. 

Ardını oxu...

 

QFQAZ İSLAM ORDUSUNUN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

PDF faylını alÇapE-poçt

13.09.13 04:20 ərzində olan dəyişikliklər Yazan redaktor 12.09.13 06:45

Ümmü Gülsüm

Görüyordum ağ dümanlar, qara sislər altında

Türk elinin səadəti, xanimanı yaxılır.

Ləpə çalan qan içində, girdabların ağzında...

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 5-dəan